วันเสาร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

วัดโสภณวิหาร

วัดโสภณวิหาร
 
          วัดโสภณวิหาร เดิมชื่อ วัดรำปุก ตั้งอยู่ หมู่ ๑ บ้านกันทรามย์ ตำบลกันทรารมย์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ มีเนื้อที่ ๒๒ ไร่ ๗๖ ตารางวา ได้รับอนุญาตให้ตั้งวัดเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๑๔ ได้รับพระราชทานวิสูงคามสีมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๕ ปัจจุบันมีพระครูโสภณปัญญาประสุต เป็นเจ้าอาวาสปกครอง ดูแลวัด มีเสนาสนะประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กุฎิ ๓ หลัง, มีศาลาหอฉัน มีหอกระจายข่าว มีกำแพงวัดและซุ้มประตูสร้างแบบศิลปะขอมโบราณสวยงาม ภายในบริเวณวัด มีอุโบสถเก่าแก่ ภายในมีพระพุทธรูปอันศักสิทธิ์ ชื่อพระพุทธโสณ ๒ องค์ เป็นพระประธาน ได้รับการบูรณะมาแล้ว ๒ ครั้ง โดยอุโบสถเป็นสิมอีสานโบราณที่สวยงามมากแห่งหนึ่ง เรียกรวมกันว่า วิหารวัดโสภณวิหาร 
 

 
          วิหารวัดโสภณวิหาร  ตั้งอยู่ที่วัดโสภณวิหาร ลักษณะเป็นวิหารรูปทรงสี่เหลี่ยม สร้างในยุคใดยังไม่มีใครบันทึกไว้  มีบันใดขึ้น สามทาง คือ ด้านทิศเหนือ ทิศใต้และทิศตะวันออก ราวบันใดขึ้นทั้งสามด้านแกะสลักรูปแม่ชีนั่งพนมมืออยู่ด้านล่างสุด  ถัดขึ้นไปเป็นรูปสิงห์โตอยู่ ขั้นที่สอง และ รูปพญานาคอยู่ระดับสูงสุด


          วิหารวัดโสภณวิหาร  เคยได้รับการบูรณะมาแล้วสองครั้ง  เดิมเป็นวิหารที่สร้างด้วยเสาไม้ ไม่มีหลังคา  ต่อมาได้บูรณะเพิ่มเติมโดยการสร้างหลังคาด้วยไม้เนื้อแข็ง และครั้งที่สองได้ทำการบูรณะโดยการเปลี่ยนหลังคาเป็นกระเบื้อง ฉาบปูนซีเมนต์และทาสี ดังได้เห็นในปัจจุบัน 
          นอกจากนี้ บริเวณวัดโสภณวิหาร และหนองปรุ  เคยมีการขุดพบวัตถุโบราณเป็นเตาเผา มีเครื่องสังคโลกที่ใช้เป็นอุปกรณ์ในการเผาและอาวุธ มีลักษณะคล้ายขวานทำจากหินแกรนิตมีสีชมพู มีความคมมาก

 
           ในอดีต  ที่ตั้งบ้านลุมพุก เคยได้รับโปรดเกล้าฯ  ตั้งเป็นเมืองกันทรารมย์ ขึ้นต่อเมืองสังขะ ให้พระมหาดไทยเมืองสังขะ คือ พระกันทรานุรักษ์ เป็นเจ้าเมือง  ในปัจจุบันอยู่ในพื้นที่ตำบลกันทรารมย์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ  มีหลักฐานที่หลงเหลือให้พบเห็นถึงปัจจุบัน คือ "หลักเมือง" ของเมืองกันทรารมย์ในอดีต ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะและยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านในละแวกนั้น ตั้งอยู่บริเวณกลางหมู่บ้านลุมพุก  และในปัจจุบันได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อการพัฒนาปรับภูมิทัศน์จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  ทำการก่อสร้างมนฑปลักษณะทรงปรางค์ขอมครอบ"หลักเมือง"ไว้เพื่ออนุรักษ์ให้ยังคงอยู่ และเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านต่อไป

 
ขอขอบคุณข้อมูลจาก สภาวัฒนธรรมเมืองขุขันธ์ และ กระทรวงวัฒนธรรม
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
การเดินทาง
            จากอำเภอขุขันธ์ ใช้ทางหลวงหมายเลข ๒๒๐๑ เป็นระยะทางประมาณ ๒.๕ กิโลเมตร ก็ถึงแยกบ้านแทรง (แยกไปบ้านใจดี) ให้ตรงต่อไปตามทางหลวง ๒๒๐๑ เป็นระยะทางอีกประมาณ ๕๐๐ เมตร ก็จะถึงแยกบ้านราศีพัฒนา ให้เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงชนบท ศก.๔๐๔๗ ใช้เส้นทางตรงไปเป็นระยะทางประมาณ ๑๐ กิโลเมตร ก็ถึงวัดโสภณวิหาร
 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น