วันศุกร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2558

ประชาสัมพันธ์งานแซนโฎนตาเมืองขุขันธ์ ปี 2558

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยอำเภอขุขันธ์ และจังหวัดศรีสะเกษ ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน
"รำลึกพระยาไกรภักดี ประเพณีแซนโฎนตา บูชาหลักเมือง ลือเลื่องกล้วยแสนหวี ประจำปี 2558"

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ รูปแบบภาษาไทย โดยขุขันธ์นคร