วันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2559

งานแซนโฎนตาเมืองขุขันธ์ กับมุมมองในการพัฒนา


งานประเพณีแซนโฎนตาเมืองขุขันธ์ หรือ งานรำลึกพระยาไกรภักดี ประเพณีแซนโฎนตา บูชาหลักเมือง ลือเลื่องกล้วยแสนหวี ถือเป็นงานประเพณีประจำปีของเมืองขุขันธ์ เป็นจุดเด่น เป็นเอกลักษณ์ของบ้านเมืองเรา ที่ยังคงอนุรักษ์วถีวัฒนธรรมโบราณอันงดงามให้อยู่คู่บ้านคู่เมืองขุขันธ์สืบต่อไป จากการทำเพจและรับความเห็นจากบุคคลในโซเชียลเน็ตเวิร์กที่เข้ามามีส่วนร่วมกับเพจขุขันธ์นครพบว่า ส่วนใหญ่นั้นชื่นชมทุกฝ่ายที่ร่วมแรงร่วมใจกันจัดงานนี้อย่างยิ่งใหญ่ขึ้นทุกปี แต่ก็มีอีกไม่น้อยเช่นกัน ที่มองว่าควรปรับปรุงปรับเปลี่ยนหลาย ๆ อย่าง เพื่อสิ่งที่ดีกว่า โดยเราได้วิเคราะห์การจัดงานและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ดังนี้