วันเสาร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

น้ำตกวัดถ้ำสระพงษ์

น้ำตกวัดถ้ำสระพงษ์
 
ลักษณะน้ำตกเป็นน้ำตกที่มีลักษณะสูงชัน ตามชั้นน้ำตกไม่เหมาะแก่การเล่นน้ำ
เนื่องจากอาจเกิดอันตรายได้
          น้ำตกวัดถ้ำสระพงษ์ หรือน้ำตกถ้ำสระพงษ์ ตั้งอยู่ภายในวัดถ้ำสระพงษ์ วัดประจำบ้านทับทิมสยาม ๐๖ บ้านนาจะเรีย ต.ปรือใหญ่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ น้ำตกวัดถ้ำสระพงษ์ เป็นน้ำตกขนาดไม่ใหญ่มาก ใหลผ่าใจกลางวัด ซึ่งน้ำที่ไหลมาตามน้ำตกแห่งนี้ เป็นน้ำตามธรรมชาติ ที่ไหลมาตามลำธารจากเทือกเขาพนมดงรัก ลักษณะน้ำตกเป็นน้ำตกที่มีลักษณะสูงชัน สามารถเล่นน้ำได้ที่ด้านล่างน้ำตก ซึ่งเป็นดินทราย แต่ผู้คนไม่ค่อยนิยมล่นน้ำมากนัก เนื่องจากอยู่ภายในบริเวณวัด นิยมมาเที่ยวชมในเชิงธรรมะ และธรรมชาติมากกว่า
 
 
บริเวณด้านล่างน้ำตก เหมาะแก่การเล่นน้ำในช่วงฤดูฝน
          น้ำตกแห่งนี้จะมีน้ำไหลที่สวยงามในฤดูฝน ช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน จะมีน้ำมาก น้ำไหลหลั่งลงมาตามโขดหิน เหมาะแก่การมาเที่ยวชมและพักผ่อนเป็นอย่างมาก
 
 
          นอกจากน้ำตกแห่งนี้จะมีความสวยงามน่าเที่ยวในช่วงฤดูฝนแล้ว ในช่วงฤดูหนาว และฤดูร้อน น้ำตกแห่งนี้จะไม่มีน้ำไหล หรือไหลในปริมาณที่น้อย แต่จะประทับใจในโขดหินจำนวนมากบริเวณน้ำตก ที่เรียงซ้อนกันได้เหมือนขั้นบันไดขนาดใหญ่หลายสิบชั้น เหมาะแก่การเดินชมธรรมชาติลัดเลาะโขดหินไปตามน้ำตกแห่งนี้ ซึ่งพื้ชพรรณดอกไม้ป่าต่าง ๆ จะผลิดอกเป็นจำนวนมาก สร้างความประทับใจแก่ผู้พบเห็น
 
ลักษณะน้ำตกด้านบน มีลักษณะเป็นขั้นบันไดจำนวนมาก
          นอกจากน้ำตกแห่งนี้จะมีความงดงามในช่วงฤดูฝนแล้ว บริเวณโดยรอบน้ำตกยังมีต้นไม้นานาพรรณ เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ทำให้บริเวณน้ำตกมีลักษณะอากาศที่เย็นร่มรื่นตลอดทั้งปี นักปฏิบัติธรรมหลายท่าน นิยมนั่งภาวนาริมธารน้ำตกแห่งนี้
 
ข้อมูลการเดินทางเพื่อเที่ยวชมน้ำตกวัดถ้ำสระพงษ์และ คลิก หมู่บ้านท่องเที่ยว ทับทิมสยาม ๐๖


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น