วันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ส่องงบประมาณ สงป.ปี 2559 วิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์


อัพเดทความเคลื่อนไหวล่าสุด สำหรับสถาบันการศึกษาแห่งใหม่ล่าสุดของเมืองขุขันธ์ ประเภทสถาบันอาชีวะศึกษาของรัฐแห่งแรกของอำเภอขุขันธ์ ซึ่งมีสถาบันแม่ผู้ร่วมจัดตั้งก็คือ วิทยาลัยการอาชีพขุน