วันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลอยกระทง 255 ปี เมืองขุขันธ์ : ลอยกระทงเมืองขุขันธ์ ๒๕๕๗

ภาพบรรยากาศการสืบสานงานประเพณีลอยกระทงเมืองขุขันธ์
ประจำปี ๒๕๕๗ ณ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
 

วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557

วันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2557

24/10/57 ฝนใหญ่ปลายฤดูโหมกระหน่ำ เมืองขุขันธ์อ่วมอรทัย!!

ชาวขุขันธ์อ่วมอรทัย!! ฝนใหญ่ปลายฤดูโหมกระหน่ำ น้ำท่วมหลายจุด
 
 
           คืนวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๗  พื้นที่อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ เกิดพายุฝนฟ้าคะนองโหมกระหน่ำอย่างหนัก ตั้งแต่เวลาประมาณ ๒๑.๐๐ น. ของวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ จนถึงเวลาประมาณ ๐๙.๐๐น. ของวันที่ ๒๔ ตุลาคม

วันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2557

รายการชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร จาก ThaiPBS ตอน ครูศิลป์พเนจร ณ เมืองขุขันธ์

ครูศิลป์พเนจร
 
         khukhannakhorn.blogspot.com ในฐานะคนขุขันธ์คนหนึ่ง ขอนำเสนอเรื่องราวของครูศิลป์ท่านนี้ แก่ทุกท่านให้ได้รับชมไปพร้อม ๆ กัน เชื่อว่าเมื่อได้ดูเทปนี้แล้ว หลาย ๆ ท่านต้องได้ข้อคิดต่าง ๆ มากมายอย่างแน่นอน....และอย่าลืมที่จะนำไปใช้ในชีวิตเราด้วย เพราะชีวิตจริง....ยิ่งกว่าละคร

วันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ประมวลภาพบรรยากาศประเพณีลอยกระทงเมืองขุขันธ์ ๒๕๕๕

ประมวลภาพงานประเพณีลอยกระทงเมืองขุขันธ์ ประจำปี ๒๕๕๕
          เทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์ ร่วมกับหน่วยงานรัฐ - เอกชน สถานศึกษา และองค์กรต่าง ๆ ภายในท้องที่อำเภอขุขันธ์ ร่วมกันจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่โบราณของประเทศไทยเพื่อให้คงอยู่ให้ลูกหลานได้ร่วมกันสืบสานต่อไป ณ ถนนหน้าตลาดโต้รุ่งเทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์ ที่ว่าการอำเภอขุขันธ์ และลานเอนกประสงค์ชุมชนบ้านห้วย
ขอขอบคุณภาพจาก Facebook : เทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์
ท่านสามารถเลือกชมภาพได้จากอัลบั้มต่อไปนี้

ลอยกระทงเมืองขุขันธ์ ๒๕๕๕ (คณะทำงาน)

ประมวลภาพงานประเพณีลอยกระทงเมืองขุขันธ์ ประจำปี ๒๕๕๕
          เทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์ ร่วมกับหน่วยงานรัฐ - เอกชน สถานศึกษา และองค์กรต่าง ๆ ภายในท้องที่อำเภอขุขันธ์ ร่วมกันจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่โบราณของประเทศไทยเพื่อให้คงอยู่ให้ลูกหลานได้ร่วมกันสืบสานต่อไป ณ ถนนหน้าตลาดโต้รุ่งเทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์ ที่ว่าการอำเภอขุขันธ์ และลานเอนกประสงค์ชุมชนบ้านห้วย
ขอขอบคุณภาพจาก Facebook : เทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์
 

ลอยกระทงเมืองขุขันธ์ ๒๕๕๕ (ประกวดนางนพมาศ)

ประมวลภาพงานประเพณีลอยกระทงเมืองขุขันธ์ ประจำปี ๒๕๕๕
          เทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์ ร่วมกับหน่วยงานรัฐ - เอกชน สถานศึกษา และองค์กรต่าง ๆ ภายในท้องที่อำเภอขุขันธ์ ร่วมกันจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่โบราณของประเทศไทยเพื่อให้คงอยู่ให้ลูกหลานได้ร่วมกันสืบสานต่อไป ณ ถนนหน้าตลาดโต้รุ่งเทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์ ที่ว่าการอำเภอขุขันธ์ และลานเอนกประสงค์ชุมชนบ้านห้วย
ขอขอบคุณภาพจาก Facebook : เทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์
 

ลอยกระทงเมืองขุขันธ์ ๒๕๕๕ (พิธีเปิด - ประกวดนางนพมาศ)

ประมวลภาพงานประเพณีลอยกระทงเมืองขุขันธ์ ประจำปี ๒๕๕๕
          เทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์ ร่วมกับหน่วยงานรัฐ - เอกชน สถานศึกษา และองค์กรต่าง ๆ ภายในท้องที่อำเภอขุขันธ์ ร่วมกันจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่โบราณของประเทศไทยเพื่อให้คงอยู่ให้ลูกหลานได้ร่วมกันสืบสานต่อไป ณ ถนนหน้าตลาดโต้รุ่งเทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์ ที่ว่าการอำเภอขุขันธ์ และลานเอนกประสงค์ชุมชนบ้านห้วย
ขอขอบคุณภาพจาก Facebook : เทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์
 

ลอยกระทงเมืองขุขันธ์ ๒๕๕๕ (ขบวนแห่)

ประมวลภาพงานประเพณีลอยกระทงเมืองขุขันธ์ ประจำปี ๒๕๕๕
          เทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์ ร่วมกับหน่วยงานรัฐ - เอกชน สถานศึกษา และองค์กรต่าง ๆ ภายในท้องที่อำเภอขุขันธ์ ร่วมกันจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่โบราณของประเทศไทยเพื่อให้คงอยู่ให้ลูกหลานได้ร่วมกันสืบสานต่อไป ณ ถนนหน้าตลาดโต้รุ่งเทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์ ที่ว่าการอำเภอขุขันธ์ และลานเอนกประสงค์ชุมชนบ้านห้วย
ขอขอบคุณภาพจาก Facebook : เทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์
 

วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2557

“ทับทิมสยาม06” อ.ขุขันธ์ แหล่งรวมพันธุ์ไม้ดอกถิ่นอีสาน

ทับทิมสยาม06 อ.ขุขันธ์ แหล่งรวมพันธุ์ไม้ดอกถิ่นอีสาน
 
ใครจะไปนึกว่าพื้นที่บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ใน ต.ปรือใหญ่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีะเกษนั้น ในอดีตได้ชื่อว่าเป็นดินแดนอันแห้งแล้งและทุรกันดารมากที่สุดแห่งหนึ่งในภาคอีสาน แต่ทว่าปัจจุบันกลายเป็นทำเลทองของการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับที่สวยงามที่สุดของประเทศไปแล้ว

ทั้งนี้ ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เมื่อครั้งได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านนาจะเรีย ซึ่งตั้งอยู่ริมชายแดนไทย-กัมพูชา ในท้องที่ ต.ปรือใหญ่ อ.ขุขันธ์ แห่งนี้ อันเป็นพื้นที่ที่ทางราชการได้จัดสรรให้แก่ราษฎรอยู่อาศัย

กลุ่มคนเหล่านี้ส่วนใหญ่ได้เคลื่อนย้ายออกมาจากพื้นที่อยู่อาศัยเดิมที่อยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จากนั้นพระองค์ได้ทรงมีพระดำริให้มีการฟื้นฟูและพัฒนาสภาพแวดล้อม ด้วยการปลูกป่าให้เต็มพื้นที่ พร้อมกันนี้ก็ได้จัดตั้งเป็น "โครงการทับทิมสยาม 06" โดยมีปรมาจารย์ด้านกล้วยไม้ "ศ.ดร.ระพี สาคริก" คอยให้คำปรึกษาแนะนำ โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สภาพแวดล้อม และสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นกับราษฎรตามแนวชายแดน เพื่อรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงของประเทศ
 
"โครงการนี้มี ศ.ดร.ระพี สาคริก เป็นผู้ให้คำแนะนำต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ โดยใช้ข้อมูลจากโครงการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ที่กะลูบี จ.นราธิวาส" ท่านเอนก บางข่า ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนจังหวัดศรีสะเกษ กรมวิชาการเกษตรกล่าว

ทั้งนี้ ท่านเอนกยังได้กล่าวถึงปัญหาที่เกิดขึ้นใน จ.ศรีสะเกษ โดยระบุว่ามักจะพบปัญหาเรื่องพื้นที่ดินมีสภาพแห้งแล้งและดินเป็นดินดาน ในช่วงแรกที่กรมวิชาการเกษตร โดยศูนย์วิจัยฯ เข้ามาสนับสนุนในด้านการปลูกไม้ผลแก่เกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งก็สามารถทำได้ในระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น เนื่องจากไม้ผลไม่สามารถเติบโตได้ดีในดินดานซึ่งขาดความอุดมสมบูรณ์ จากนั้นศูนย์จึงได้สนับสนุนให้มีการศึกษาและวิจัยในการนำกล้วยไม้มาปลูก โดยทำในลักษณะของโรงเพาะชำ ซึ่งกล้วยไม้ไม่จำเป็นต้องใช้ดินในการปลูกทั้งแปลง ซึ่งเป็นการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้เกษตรกรในพื้นที่
 
นอกจากนี้ ศูนย์วิจัยฯ ได้ทำการศึกษาและทดสอบพันธุ์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ โดยเปรียบเทียบพันธุ์กล้วยไม้สกุลหวาย หวายแคระ ม็อกคาร่า สปาโตก็อตติส อิพิเดรนรัม แวนด้าใบกลม แมลงปอ ออนซิเดียม ซึ่งนอกจากกล้วยไม้การค้าแล้ว ยังมีการพัฒนาพันธุ์กล้วยไม้พื้นเมืองในท้องถิ่นอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นกล้วยไม้แดงอุบล ม้าวิ่ง และกล้วยไม้สกุลอื่นๆ พร้อมกันนี้โครงการดังกล่าวยังทำการทดสอบและคัดเลือกพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับต่างๆ ที่เหมาะสมเพื่อปลูกเชิงการค้า ในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ และบริเวณใกล้เคียง เช่น ฟิโรเดนดรอน เฟิร์น พืชตระกูลปาล์ม ปทุมมา เป็นต้น

"ในพื้นที่โครงการจะมีการรวบรวมพันธุ์กล้วยไม้ป่า และไม้ดอกไม้ประดับท้องถิ่น และพันธุ์ไม้ชื่อพระนาม โดยเฉพาะกล้วยไม้ในสกุล ม้าวิ่ง Doritis spp และกล้วยไม้ดิน รวมได้ทั้งสิ้นกว่า 60 สกุล 90 ชนิด ไม้ดอกไม้ประดับพื้นเมือง 10 ชนิด และพืชสมุนไพรอีก 70 ชนิดสายพันธุ์"

ท่านเอนกกล่าวอีกด้วยว่าสำหรับโครงการทับทิมสยาม 06 พร้อมที่จะเปิดเป็นแหล่งศึกษา ฝึกอบรม และศึกษาดูงานการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ และให้บริการด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีและดูงาน ด้านการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ และไม้ดอกไม้ประดับที่เหมาะสมในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ และยังจัดทำแปลงปลูกแม่พันธุ์ไม้ผล โดยขณะนี้มีแม่พันธุ์ไม้ผลจำนวน 13 ชนิด 21 พันธุ์ในพื้นที่ 8 ไร่ เพื่อทำการขยายพันธุ์จำหน่ายและแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรที่สนใจ

ท่านใดสนใจศึกษาดูงานหรือซื้อพันธุ์ไม้ติดต่อได้ที่โครงการศูนย์ศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ หมู่บ้านทับทิมสยาม 06 บ้านนาจะเรีย ต.ปรือใหญ่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ หรือติดต่อผ่านศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ โทร.0-4561-2402 ในเวลาราชการ
(ขอขอบคุณข้อมูลส่วนหนึ่งจาก www.rd1677.com) (ภาพในบทความเป็นภาพตัวอย่างเท่านั้น)

 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก หมู่บ้านท่องเที่ยว ทับทิมสยาม ๐๖

วันอังคารที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ปาฏิหารย์ 9 เศียรนาคแห่งเมืองขุขันธ์ 2554

 อัศจรรย์ สนั่นเมือง เรื่องเศียรนาค
 เป็นที่ทราบกันดีว่า เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2554 นั้น เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติกับต้นปาล์มที่ผิดแปลกไปจากต้นอื่น ๆ ซึ่งต้นปาล์มที่ว่านี้ เป็นต้นปาล์มที่ปลูกประดับอยู่บริเวณอนุสาวรีย์พระยาไกรภักดีศรีนครลำดวน (ตากะจะ) ผู้สร้สงเมืองขุขันธ์ ซึ่งก็คือเป็นบริเวณที่กำลังมีการสร้างศาลหลักเมืองใหม่
เืมืองขุขันธ์(องค์จำลอง)อยู่นั่นเอง

ไทยเกอร์โชว์ขุขันธ์ สุดยอด!!! ออกรายการกระบีมือหนึ่ง ช่อง 7

          ถ้าพูดถึงไทเกอร์โชว์ หลาย ๆ คนก็คงจะคุ้นชินกันอยู่้าง เพราะชื่อเสียงของพวกเค้าก็โด่งดังอยู่พอสมควร  ไม่ว่าจะเป็นงานปะเพณีหรืองานอื่น ๆ ก็มักที่จะเห็นพวกเค้ามาแสดงลีลาการปั่นจักรยานล้อดียวโชว์ด้วยทั้งนั้น เป็นที่น่าชื่นชมเป็นอย่างมาก เพราะความสามารถของพวกเค้าเกินตัวจริง ๆ เพราะถ้าเป็นเด็กรุ่นเราๆ อายุในระดับประถมขนาดนี้ก็คงจะงอแง หรือไม่ก็กำลังสนุกสนานกับสิ่งที่ไม่เป็นสาระอยู่ แต่นี่ดูสิ บางคนเรียนอยู่แค่ระดับ ป.1 เท่านั้น แต่็ก็มีความมุ่งมั่นในการฝึกจนชำนาญไปหมดแล้ว
 

วันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2557

3 เพลงแห่งเมืองขุขันธ์ โดยท่านเสกสรร แดนลำดวน

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมฟังเพลงเพราะๆ เนื้อหาดีๆ เกี่ยวกับเมืองขุขันธ์ ประพันธ์และขับร้องโดย ท่านเสกสรร แดนลำดวน ซึ่งท่านได้ทำเพลงครั้งนี้ 3 เพลง ได้แก่ เพลงสาวขุขันธ์ เพลงเสียงคนขุขันธ์ และเพลงสุดท้ายเพลงอเมซซิ่งขุขันธ์ (Amazing KhuKhan)

วันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2557

เมืองขุขันธ์ 255 ปี ประเพณีแซนโฎนตา 2557 โดย.ทต.เมืองขุขันธ์ (3)

ประมวลภาพงานเฉลิมฉลองเมืองขุขันธ์ "เมืองขุขันธ์ 255 ปี ประเพณีแซนโฎนตา 2557"
"งานรำลึกพระยาไกรภักดี ประเพณีแซนโฎนตา บูชาหลักเมือง ลือเลื่องกล้วยแสนหวี"
18 - 19 กันยายน 2557 ณ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของเมืองขุขันธ์ได้ที่ เพจขุขันธ์นคร
 

เมืองขุขันธ์ 255 ปี ประเพณีแซนโฎนตา 2557 โดย.ทต.เมืองขุขันธ์ (2)

ประมวลภาพงานเฉลิมฉลองเมืองขุขันธ์ "เมืองขุขันธ์ 255 ปี ประเพณีแซนโฎนตา 2557"
"งานรำลึกพระยาไกรภักดี ประเพณีแซนโฎนตา บูชาหลักเมือง ลือเลื่องกล้วยแสนหวี"
18 - 19 กันยายน 2557 ณ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของเมืองขุขันธ์ได้ที่ เพจขุขันธ์นคร
 

เมืองขุขันธ์ 255 ปี ประเพณีแซนโฎนตา 2557 โดย.ทต.เมืองขุขันธ์ (1)

ประมวลภาพงานเฉลิมฉลองเมืองขุขันธ์ "เมืองขุขันธ์ 255 ปี ประเพณีแซนโฎนตา 2557"
"งานรำลึกพระยาไกรภักดี ประเพณีแซนโฎนตา บูชาหลักเมือง ลือเลื่องกล้วยแสนหวี"
18 - 19 กันยายน 2557 ณ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของเมืองขุขันธ์ได้ที่ เพจขุขันธ์นคร
 

วันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2557

เมืองขุขันธ์ 2 ตุลาฯ นครากลางสายหมอก

อ่านดูหัวข้อแล้ว หลายท่านอาจบอกว่าเวอร์ก็ขออภัยครับ ถึงอย่างไรมันก็ไม่ทำให้ใครเดือดร้อน
เข้าเรื่องเลยดีกว่าครับ สำหรับวันนี้ (2 ตุลาคม 2557) เป็นอะไรที่ต้องแปลกใจกับปรากฏการณ์ ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับบ้านเรา และเป็นสัญญาณบอกเราว่า ฤดูกาลกำลังผัดเปลี่ยนเข้าสู่ฤดูกาลใหม่แล้ว นั่นก็คือฤดูหนาวนั่นเอง หลายคนก็คงเกิดความแปลกใจเหมือนผม เพราะเช้าวันที่

วันเสาร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2557

ร.ร.ขุขันธ์ เจ๋ง!! ดูงานช่อง3 เตรียมพัฒนาสถานีโทรทัศน์โรงเรียน


โรงเรียนขุขันธ์ เจ๋ง!! เข้าศึกษาดูงานช่อง 3 เตรียมพัฒนาสถานีโทรทัศน์โรงเรียน พร้อมมอบของที่ระลึกเป็นเกวียนน้อยให้ทางช่อง3

นับกล้วยให้ครบแสน งานแซนโฎนตาเมืองขุขันธ์ - มติชน 1 ต.ค. 54

#‎นับกล้วยให้ครบแสน_งานแซนโฎนตาเมืองขุขันธ์‬

วันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2557

ดังใหญ่แล้วครับงานแซนโฎนตาเมืองขุขันธ์บ้านเรา ออกหนังสือพิมพ์แล้วครับ

#เทศบาลขุขันธ์เชิญเที่ยวงานแซนโฎนตา_พระยาไกรภักดี
#ขอเชิญแฟนเพจร่วมด้วยช่วยกันแชร์ประชาสัมพันธ์งานประเพณีแซนโฎนตาเมืองขุขันธ์บ้านเรากันครับ
จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับที่ 23,710 วันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 หน้า 26

วันจันทร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2557

อัพเดทวิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ (9 กันยายน 57)


 
ครูผู้ดูแลในโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ (อาจารย์กรณ์) เปิดเผยกับทางขุขันธ์นคร

วันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ทหารคุมเข้มป่าห้วยศาลา!! ปิดผาประสพชัย อ.ขุขันธ์ งดเที่ยวไม่มีกำหนด

*****จากที่ทางเพจขุขันธ์นครได้เผยแพร่เชิญชวนให้พ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านได้ไปเที่ยว ณ ผาประสพชัย(ผาฉลุย) หรืออีกชื่อหนึ่งก็คือ ผามรกต(มีต้นมรกตขึ้นบนเนินผา) ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สุดอันซีนของจังหวัดศรีสะเกษ ไม่ต้องแปลกใจหรอกนะครับว่าทำไมถึงเรียกว่าอันซีน ก็เพราะว่าหน้าผาแห่งนี้ตั้งอยู่ในป่าลึก เข้าชมได้ยาก และเพิ่งมีการประชาสัมพันธ์เป็นแหล่งท่องเที่ยวเมื่อ 3 - 4 ปีที่ผ่านมานี่เองครับ อ้อ!และอีกอย่างนะครับ ที่ยังทำเอาหลายคนแปลกใจว่าอำเภอขุขันธ์มีที่ท่องเที่ยวแบบนี้ด้วยหรอ

วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557

อบจ.ศรีสะเกษรับฟังความคิดเห็นประชาชน(ร่าง)ผังเมืองรวม จ.ศรีสะเกษ ณ อ.ขุขันธ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ นายวิเชียร ถิระเลิศพานิชย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างผังเมืองรวมจังหวัดศรีสะเกษ กลุ่มที่ 4 ซึ่งประกอบด้วย อำเภอขุขันธ์ อำเภอไพรบึง อำเภอภูสิงห์ และอำเภอขุนหาญ โดยมีนายวุฒิชัย ศรีสุริยกานนท์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ นายปรีชา พรมทา ผู้อำนวยการกองช่างและผู้มีเกียรติให้การต้อน

วันอังคารที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2557

รายการสุดยอดเส้นทางหมู่บ้านท่องเที่ยวโอทอป จาก NBT ถ่ายทำรายการ ณ ทับทิมสยาม 06 ออกอากาศ 20 ส.ค. 57


เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา อำเภอขุขันธ์ โดยนายอนุรัตน์ ลีธีระประเสริฐ นายอำเภอขุขันธ์ มอบหมายให้นายวิลาศ บุญโต พัฒนาการอำเภอขุขันธ์ พร้อมทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอขุขันธ์ นำคณะสื่อมวลชนซึ่งนำโดยคุณชลิต – ชลิตา เฟื่องอารมณ์ จากสถานีโทรทัศน์ NBT ถ่ายทำรายการสุดยอด

วันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ถวายพระพรวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ อ.ขุขันธ์ ๒๕๕๗

วันนี้ (๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗) หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน นักศึกษา กลุ่มพลังมวลชนต่างๆ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน ฯลฯ ร่วมใจกันถวายพายพุ่มเงิน พานพุ่มทอง และถวายพระพรแด่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ประจำปี  ๒๕๕๗ ณ วัดลำภูรัมพนีวาส บ้านลำภู ต.ใจดี อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งเป็นหมู่บ้านในโครงการของพระองค์ในเขตอำเภอขุขันธ์
(ขอขอบคุณภาพจาก อบต.ใจดี)

วันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ประชาสัมพันธ์งานแซนโฎนตาเมืองขุขันธ์ 2557

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยอำเภอขุขันธ์ ขอเชิญร่วมรำลึกเนื่องในโอกาสเมืองขุขันธ์ ๒๕๕ ปี ประเพณีแซนโฎนตา ๒๕๕๗   គម្រប់ ២៥៥ ឆ្នាំ ស្រុកគោកខណ្ឌ បុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌសែនដូនតា ឆ្នាំ ២០១៤

วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ประวัติศาสตร์เมืองขุขันธ์ จากสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน เล่ม ๒

           เอกสารเรื่อง ประวัติศาสตร์เมืองขุขันธ์ ฉบับนี้ คัดลอกจากหนังสือ สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน เล่ม ๒ เกษตรวิสัย, เมือง – ค้ำโพธิ์ ค้ำไทร (โคราช), พิธี โดยไม่ได้ดัดแปลงเนื้อหาแต่อย่างใด และทางขุขันธ์นคร นำเนื้อหานี้มาเผยแพร่เพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้นำมาทำประโยชน์ทางการพานิชย์แต่อย่างใด และมิได้มีเจตนาที่จะละเมิดลิขสิทธิ์เจ้าของเนื้อหานี้แต่อย่างใด...

วันอาทิตย์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ประชุมเตรียมจัดงานแซนโฎนตาเมืองขุขันธ์ ปี 2557


เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา อำเภอขุขันธ์ โดยนายอนุรัตน์ ลีธีระประเสริฐ นายอำเภอขุขันธ์ พร้อมนายสืบสวัสดิ์ สืบสายพรหม นายกเทศมนตรีตำบลเมืองขุขันธ์ พร้อมด้วยตัวแทนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ตัวแทนชุมชน ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวแทนองค์กร

อัพเดทการก่อสร้างวิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ ( 8 ส.ค. 57)


อัพเดทความคืบหน้าในการก่อสร้าง
โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์
อัพเดทวันที่ 8 สิงหาคม 2557

ถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ ทับทิมสยาม ๐๖ เมื่อ ๔ ก.ค. ๕๗


เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ข้าราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ โรงเรียน ตัวแทนชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกันถวายพานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง ถวายพระพรแด่ ศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราช

วันอังคารที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

วันพุธที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2557

งานแห่เทียนพรรษาเมืองขุขันธ์ 2556

ประมวลภาพบรรยากาศงานประเพณีแห่เทียนพรรษาเมืองขุขันธ์ประจำปี 2556

ขอขอบคุณภาพจากเฟซบุ๊ก : เทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์

งานแห่เทียนพรรษาเมืองขุขันธ์ ทางอำเภอขุขันธ์และเทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์ได้ร่วมกันจัดเป็นประจำอย่างทุกปีไม่เคยขาด เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีงามให้ลูกหลานชาวขุขันธ์ได้เห็นและนำ

วันเสาร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ศุกร์ 13 หรือความประมาท?? : บรรทุก 18 ล้อชนรถตู้ดับ 3 เจ็บระนาว ถนนเส้น 24 บ้านสนาม อ.ขุขันธ์


13/6/57 เวลา 11.40 รับแจ้งเหตุ รถตู้โดยสารชนกับรถบรรทุกพ่วง18ล้อ บนถนนเส้น 24 ช่วงบริเวณ หน้า ร.ร.บ้านสนามสามัคคี ต.โสน อ. ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน 9 ราย เสียชีวิต ณ ที่เกิดเหตุ จำนวน 3 ราย ผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่ เป็นชาวอำเภอขุนหาญ และพื้นที่ใกล้เคียง รถกู้ภัยสว่างจิตต์ จุดขุขันธ์ จุดไพรบึง รถพยาบาล ร.พ.ขุขันธ์ และ ร.พ.ภูสิงห์ รถกู้ชีพ

วันอาทิตย์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2557

หกล้อแหกโค้งบ้านแทรง ชนกำแพงโรงเรียนยับ

     เมื่อช่วงเช้ามืดของวันที่ 8 มิ.ย 57 ได้เกิดอุบัติเหตุรถหกล้อบรรทุกผลไม้เสียหลักแหกโค้ง ตกถนนพุ่งชนกำแพงโรงเรียนบ้านแทรง ต.ห้วยสำราญ อ.ขุขันธ์ (ทางหลวงหมายเลข 2201 บริเวณแยกบ้านแทรง ทางไปปรางค์กู่)แล้วพลิกคว่ำในลักษณะนอนตะแคง เบื้องต้นคนขับบาดเจ็บเล็กน้อย ส่วนผลไม้ที่บรรทุกมาก็กระจัดกระจายเสียหายทั้งหมด ในส่วนกำแพงโรงเรียนพังเสียหายประมาณ 10 เมตร ป้ายลูกศรแสดงทางโค้งของกรมทางหลวงเสียหาย 1 ป้าย

วันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2557

กีฬาท้องถิ่นอำเภอขุขันธ์ 2557 "ตากะจะเกมส์"

ประมวลภาพงานกีฬาท้องถิ่นอำเภอขุขันธ์ ประจำปี 2557 
"ตากะจะเกมส์"

กีฬาท้องถิ่นอำเภอขุขันธ์ ประจำปี 2557 17 - 28 พฤษภาคม 2557
ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอขุขันธ์ และสนามฟุตบอลโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล

ภาพจาก : เทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์

ภาพกิจกรรม "เดินไป ปั่นไป ห่างไกลโรค 2557"ประมวลภาพกิจกรรมเดินไป ปั่นไป ห่างไกลโรค 2557 
25 พฤษภาคม 2557 ณ ลานอนุสาวรีย์พระยาไกรภักดีศรีนครลำดวน อำเภอขุขันธ์

วันอังคารที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ขอเชิญร่วมกิจกรรม "เดินไป ปั่นไป ห่างไกลโรค" 25 พ.ค. 57 นี้

          25 พฤษภาคม 2557 นี้ เวลา 06:00 น. - 09:00 น. ขอเชิญร่วมกิจกรรม เดินไป ปั่นไป ห่างไกลโรค ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์พระยาไกรภักดีศรีนครลำดวน ซึ่งจัดโดยชมรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพโรงพยาบาลขุขันธ์ และชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพจังหวัดศรีสะเกษ และหน่วยงานร่วมอีกหลายหน่วยงาน อาทิเช่น ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองห้วยเหนือ ชมรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพราษีไศล เป็นต้น

วันเสาร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

สงกรานต์เมืองขุขันธ์ 2557ประมวลภาพงานสงกรานต์เมืองขุขันธ์ 2557

กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 30 ศรีสะเกษเกมส์กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 30 ศรีสะเกษเกมส์ 

ประมวลภาพวันพ่อแห่งชาติ 2556ประมวลภาพงานวันพ่อแห่งชาติ อำเภอขุขันธ์ 5 ธันวาคม 2556

ประมวลภาพงานแซนโฎนตาขุขันธ์ ปี 2556ประมวลภาพงานประเพณีแซนโฎนตาเมืองขุขันธ์  
1 – 2 ตุลาคม  2556

ประมวลภาพน้ำท่วมขุขันธ์ 19 - 24 กันยายน 2556ประมวลภาพเหตุการณ์น้ำท่วมอำเภอขุขันธ์ 
เมื่อ 19 -  24 กันยายน  2556

ผาฉลุย (ผาประสบชัย)

ผาประสบชัย (ผาฉลุย)
 
 
          ผาฉลุย ตั้งอยู่ภายในสถานีเพาะเลี้ยงพันธุ์สัตว์ป่าจุฬาภรณ์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา บ้านทับทิมสยาม ๐๖ ต.ปรือใหญ่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
 
 
          ในเขตพื้นที่สถานีเพาะเลี้ยงพันธุ์สัตว์ป่าจุฬาภรณ์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา นอกจากจะเป็นผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์แล้ว ยังมีจุดชมวิวหลายจุดที่สวยงาม บางจุดไม่ได้เป็นหน้าผา แต่สามารถชมทัศนียภาพได้เช่นกัน แต่จุดที่เป็นหน้าผาสวยงามและชมทัศนียภาพได้สวยงามก็คือ ที่ผาประสบชัย หรือผาฉลุย ซึ่งอยู่ในป่าลึก และเพิ่งค้นพบเปิดให้ท่องเที่ยวมาไม่นานมานี้ โดยมีสื่อหลายสื่อเข้าถ่ายทำรายการ อาทิ รายการหมู่บ้านท่องเที่ยวโอท็อป จาก สทท. รายการเที่ยวไปกับนาอำเภอ สทท.อุบล ฯ เป็นต้น
 
 
          ลักษณะหน้าผาเป็นหน้าผาไม่ใหญ่มาก มีเนินหินยื่นออกไปจากเขาไม่มากนัก หน้าผาสูงประมาณ ๓๕๐ เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง สามารถชมทัศนียภาพได้กว้างขวางสุดลูกหูลูกตา พื้นที่ด้านล่างคาบเกี่ยว ๓ อำเภอ คือ อำเภอขุขันธ์ อำเภอภูสิงห์ และอำเภอขุนหาญ เรียกได้ว่า นี่คือผาไตรคีรีก็ว่าได้ (ไตร แปลว่า ๓ , คีรี แปลว่าเมือง ในที่นี้หมายถึงอำเภอทั้งสามดังที่กล่าวมา)
 
ด้านล่างเนินหน้าผา มีลักษณะเป็นโพรงคล้ายถ้ำ
 
          นอกจากนี้ ตลอดระยะทางที่มุ่งหน้าสู่ผาประสพชัย ถนนเป็นแบบทางเข้าเลาะเลียบป่า รถยนต์เข้าไปได้ระยะหนึ่ง หลังจากนันต้องใช้รถทหาร หรือรถขนาดเล็กเช่น รถจักรยายนต์ เนื่องจากเส้นทางในป่านั้นมีลักษณะสูงชัน และคับแคบ โดยตลอดระยะทางท่านจะได้พบกับพ,าญหินขนาดเล็ก - ใหญ่หลายจุด
 
 

 
          นอกจากนี้ ป่าในตลอดระยะเส้นทางมุ่งหน้าสู่หน้าผานั้น ยังสามารถเป็นเส้นทางแหล่งศึกษาธรรมชาติ โดยใช้เป็นเส้นทางศึกษาสภาพป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่าดิบแล้ง และป่าทุ่งหญ้า เนื่องจากสภาพป่าบริเวณนี้เป็นมีสภาพที่ยังคงอุดมสมบูรณ์อยู่มาก หากโชคดี ก็อาจจะได้เจอสัตว์ป่ที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติ เช่น นกชนิดต่าง ๆ ที่หาชมยาก กระรอก กระแต ไก่ฟ้าพญาลอ ฯลฯ
 
 
          ทั้งนี้ ผาประสบชัย เป็นผาที่สามารถชมทัศนียภาพได้สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดศรีสะเกษ แต่ขาดการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว ประกอบกับตั้งอยู่ในป่าอนุรักษ์ ยังไม่ได้ขออนุญาตใช้พื้นที่เพื่อการท่องเที่ยว ทำให้ไม่ค่อยมีใครรู้จักมากนัก
 
 
         ในหน้าหนาว ที่นี่ก็สามารถชมทะเลหมอกที่หนาแน่นและสวยงาม นักท่องเที่ยวที่รักความสงบ และโปรดปรานความงามของพระอาทิตย์ยามเช้าอันสุดแสนโรแมนติก พลาดไม่ได้กับการต้อนรับสุริยา ที่ผาประสบชัย
 
 
การเดินทางมาชมหน้าผา
           เมื่อมาถึงทางเข้าสถานีเพาะเลี้ยงพันธุ์สัตว์ป่าจุฬาภรณ์แล้ว ให้ตรงไปเรื่อย ๆ จนพบบ้านพักเจ้าหน้าที่ แนะนำให้ตรงต่อไปอีก จนพบกับสถานีพิทักษ์ป่โอรตราว แนะนำให้ขอให้เจ้าหน้าที่นำทาง เนื่องจากในป่ามีทางแยกหลายทาง อาจทำให้หลงป่าได้ และไม่ควรมาคนเดียว ควรมาเป็นหมู่คณะ
ข้อมูลการเดินทางท่องเที่ยว คลิก หมู่บ้านท่องเที่ยว ทับทิมสยาม ๐๖
 

สถานีเพาะเลี้ยงพันธุ์สัตว์ป่าจุฬาภรณ์

สถานีเพาะเลี้ยงพันธุ์สัตว์ป่าจุฬาภรณ์
 
 
 
          สถานีเพาะเลี้ยงพันธุ์สัตว์ป่าจุฬาภรณ์ ตั้งอยู่บริเวณภายในโครงการทับทิมสยาม ๐๖ บ้านนาจะเรีย ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ มีเนื้อที่ประมาณ ๗,๐๐๐ ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปรือใหญ่ อ.ขุขันธ์ และบางส่วนของตำบลกันทรอม อ.ขุนหาญ โดยสถานีฯ ตั้งอยู่ในเขตบ้านทับทิมสยาม ๐๖ ต.ปรือใหญ่ อ.ขุขันธ์
 
เวลาเปิดให้เข้าชม จันทร์ - อาทิตย์ เวลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๕.๓๐ น
 
ทางเข้าสถานีฯ และลานจอดรถ/ลานกิจกรรม ภายในบริเวณสถานีฯ
 

แหล่งเรียนรู้ศึกษาเกี่ยวกับสัตว์ปา ณ สถานีเพาะเลี้ยงฯ
 
            สืบเนื่องมาจาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานสถาบัน วิจัยจุฬาภรณ์ ได้เสด็จมาตรวจเยี่ยมราษฎรบ้านนาจะเรีย ต.ปรือใหญ่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ เมื่อ 12 มิ.ย. 2536 ได้ทอดพระเนตรบริเวณพื้นที่ศูนย์อพยพผู้ลี้ภัยชาวเขมรเดิม (โอตราว) ซึ่งแต่ก่อนเคยมีสภาพป่าที่สมบูรณ์เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร มีสัตว์ป่าชุกชุม แต่สภาพที่พระองค์ทอดพระเนตรเห็นในขณะนั้นคือมีสภาพพื้นที่แห้งแล้งเสื่อมโทรมจึงได้มีพระประสงค์กับ ผวจ.ศรีสะเกษ ป่าไม้จังหวัดศรีสะเกษและหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าให้ทำการปรับปรุงฟื้นฟูสภาพป่าและเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเพื่อปล่อยสู่ธรรมชาติ
 
ต้นลำดวน ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงปลูกเมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๑ ในโอกาสเสด็จเยี่ยมประชาชน ณ บ้านทับทิมสยาม ๐๖ ต.ปรือใหญ่ อ.ขุขันธ์
 
 
บรรยากาศภายในสถานีเพาะเลี้ยงฯ
 
          เพื่อสนองพระประสงค์ จ.ศรีสะเกษ กรมป่าไม้โดยส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าได้จัดส่งเจ้าหน้าที่มาทำการสำรวจ และเมื่อวันที่ 25 ต.ค. 2536 ได้มีหนังสือ ที่พิเศษ 1373/2536 จากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ให้จัดตั้งสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าขึ้นและได้รับพระ ราชทานชื่อโครงการ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าจุฬาภรณ์ และได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนเมษายน 2537 เป็นต้นมา โดยสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าจุฬาภรณ์ตั้งอยู่บริเวณศูนย์อพยพผู้ลี้ภัยชาวเขมร (โอตราว) ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา
 
          นอกจากความสำคัญในข้างต้นแล้ว ด้วยบรรยากาศภายในสถานีเพาะเลี้ยงฯ ที่สวยงาม เต็มไปด้วยความงามที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้น ทำใ้ห้ที่นี่กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สถานที่ปิคนิค ของหลาย ๆ คน ซึ่งก็ได้พลูกหลาน/คนในครอบครัว มาเยี่ยมชมสัตว์ป่า
 


 
 
บรรยากาศภายในพื้นที่สถานีเพาะเลี้ยงพันธุ์ัตว์ป่า สวยงาม เต็มไปด้วยต้นไม้อันอุดมสมบูรณ์ เปรียบเสมือนสวนสาธารณะกลางป่า โอบล้อมด้วยขุนเขาและสายน้ำ
 


 
บรรยากาศสัตว์ป่าภายในสถานีเพาะเลี้ยงฯ โดยสัตว์ที่ทางสถานีได้เพาะเลี้ยงส่วนใหญ่คือสัตว์ป่าที่พบในเขตเทือกเขาพนมดงรัก ที่เกรงว่าจะสูญพันธุ์ เช่น เก้ง เนื้อทราย ตะกวด นกชนิดต่าง ๆ ไก่ฟ้าพญาลอ ละอง ละมั่ง เต่า อีเห็น ชะมดเช็ด แมวดาว ฯลฯ ซึ่งภายในสถานีมีการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเกือบ ๔๐ ชนิด รวมประมาณกว่า ๗๐๐ ตัว ไว้ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมและศึกษา
 
ข้อมูลการเดินทางท่องเที่ยว คลิก หมู่บ้านท่องเที่ยว ทับทิมสยาม ๐๖