วันเสาร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

องค์กรปกครองส่วนภูมิภาคในอำเภอขุขันธ์

การปกครองส่วนภูมิภาคของอำเภอขุขันธ์

          อำเภอขุขันธ์แบ่งพื้นที่การปกครองย่อยส่วนภูมิภาคออกเป็น 22 ตำบล 279 หมู่บ้าน ได้แก่
          1.     กันทรารมย์ (Kanthararom)    14 หมู่บ้าน                  
          2.     จะกง         (Cha kong)         13 หมู่บ้าน                  
          3.     ใจดี   (Chai Di)    11 หมู่บ้าน 
          4.     ดองกำเม็ด   (Dong Kammet)  11 หมู่บ้าน                 

          5.     โสน   (Sa no)      22 หมู่บ้าน

          6.     ปรือใหญ่     (Prue Yai) 20 หมู่บ้าน                         
          7.     สะเดาใหญ่   (Sadao Yai)        17 หมู่บ้าน                 
          8.     ตาอุด         (Ta Ut)      9 หมู่บ้าน                                   
          9.     ห้วยเหนือ    (Huai Nuea)       14 หมู่บ้าน                         
          10.    ห้วยใต้        (Huai Tai)   13 หมู่บ้าน                                 
          11.    หัวเสือ        (Hua Suea)        14 หมู่บ้าน                         
          12.    ตะเคียน      (Ta khian) 12 หมู่บ้าน
          13.    นิคมพัฒนา (Ni khom Phatthana) 11 หมู่บ้าน
          14.    โคกเพชร     (Khok Phet)       11 หมู่บ้าน
          15.    ปราสาท      (Pra sat)    9 หมู่บ้าน   
          16.    สำโรงตาเจ็น        (Samrong Ta Chen)     17 หมู่บ้าน
          17.    ห้วยสำราญ (Huai Samran)    11 หมู่บ้าน
          18.    กฤษณา      (Kritsana)   13 หมู่บ้าน
          19.    ลมศักดิ์       (Lom Sak) 11 หมู่บ้าน
          20.    หนองฉลอง (Nong Chalong) 10 หมู่บ้าน
          21.    ศรีตระกูล    (Si Trakun)         7 หมู่บ้าน   
          22.    ศรีสะอาด    (Si Sa-at)    9 หมู่บ้าน
แผนที่แสดงพื้นที่อำเภอขุขันธ์รายตำบล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น