วันเสาร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

วัดเขียนบูรพามหาพุทธาราม (วัดพระโต)

วัดเขียนบูรพามหาพุทธาราม (วัดเขียนบูรพาราม)
 

ประวัติความเป็นมา
วัดเขียนบูรพาราม อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ มีพระอุโบสถเก่าแก่ลักษณะเป็นสิมอีสาน ภายในประดิษฐานพระประธาน คือ หลวงพ่อโต เล่ากันว่า 200 กว่าปีก่อน พระยาไกรภักดีศรีลำดวน เจ้าเมืองขุขันธ์คนที่ 2 อพยพชาวบ้านมาสร้างเมืองใหม่ ณ บริเวณวัดเขียนบูรพารามปัจจุบัน ช่วยกันถากถางป่าพบหินสีแดงมีลักษณะคล้ายพระพุทธรูปโผล่ขึ้นบนจอมปลวก จึงสั่งบัญชาการให้ชาวบ้านตกแต่งทั่วบริเวณแล้วสร้างเสริมเป็นฐานพระ จากนั้นสร้างองค์พระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ขึ้นครอบองค์พระ ต่อมามีผู้ศรัทธาบูรณะองค์พระก่ออิฐถือปูนหุ้มหลวงพ่อโตให้ใหญ่ขึ้นอีก พระพุทธรูปศิลปะผสมผสานระหว่างล้านช้างและอยุธยาตอนปลาย ปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 3.50 เมตร สูง 6.80 เมตร
 
(ขอขอบคุณข้อมูลจาก รายการพระคู่บ้านคู่เมือง สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7)
 ภูมิทัศน์โดยรอบภายในวัดเขียนบูรพาราม บริเวณพระอุโบสถ (สิมโบราณ)
 
การเดินทาง
จากจังหวัดศรีสะเกษ ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมาเลข 220 (ถนนศรีสะเกษ – ขุขันธ์) ผ่านอำเภอวังหิน ถึงแยกขุขันธ์ (แยกศาลหลักเมืองขุขันธ์) ระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงชนบทหมายเลข ศก.5050 เป็นระยะทางประมาณ 400 เมตร ก็จะพบวัดเขียนฯ ซึ่งอยู่บริเวณสามแยกนั่นเอง
 ภูมิทัศน์ภายในวัดเขียนบูรพาราม ปรากฏเจดีย์ธาตุโบราณ ทั้งสองข้างพระอุโบสถ (สิมโบราณ) อย่างสวยงามกลมกลืน
 
จุดเด่นที่น่าท่องเที่ยวและศึกษา
- วัดเขียนฯ เป็นวัดเก่าแก่โบราณมีอายุกว่า 200 ปี สันนิษฐานว่าตั้งมาพร้อม ๆ กับการตั้งเมืองขุขันธ์
- วัดเขียนมีเจดีย์ธาตุโบราณ 4 องค์ อยู่ทั้ง 4 มุมของพระอุโบสถ ปัจจุบันเหลือเพียง 2 องค์ด้านหน้าพระอุโบสถเท่านั้นที่สมบูรณ์ ส่วน 2 องค์ด้านหลังพระอุโสถพังทลายเหลือเพียงเศษซาก- สิมโบราณของวัดเขียนฯ (อุโบสถ) เป็นสิมที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่ง ปัจจุบันกรมศิลปากรจดทะเบียนเป็นโบราณสถาน โดยประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2532 และประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 107 ตอนที่ 16 วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2533

- หลวงพ่อโต ซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในอุโบสถ(สิมโบราณ)วัดเขียนฯ เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปิดทองปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง 3.50 เมตร สูง 6.80 เมตร นับเป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่โตและศักดิ์สิทธิ์มากองค์หนึ่งของจังหวัดศรีสะเกษ เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวขุขันธ์ที่สืบทอดเป็นมรดกมาหลายร้อยปี
 องค์จำลองหลวงพ่อโต ประดิษฐานอยู่ด้านหน้าประตูพระอุโบสถ

 หลวงพ่อโต องค์จริง ประดิษฐานอยู่ด้านในพระอุโบสถ (ศิมโบราณ) พระพุทธรูปมีขนาดสูง 6.8 เมตร ขนาดหน้าตักกว้าง 3.5 เมตร
วัดเขียนบูรพาราม(วัดบูรพามหาพุทธาราม) ตั้งอยู่บ้านพราน ม. 4 ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ห่างจากที่ว่าการ อำเภอขุขันธ์ไปทางทิศตะวันออก ระยะทาง 400 เมตร ห่างจากตัวจังหวัดศรีสะเกษ 50 กิโลเมตร
ตำแหน่งพิกัด GPS : N14.71608° E104.20605
จัดทำและเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์โดย : วีเลิฟเมืองขุขันธ์ ภายใต้ชื่อ ขุขันธ์นคร°

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น