วันเสาร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

สถานีเพาะเลี้ยงพันธุ์สัตว์ป่าจุฬาภรณ์

สถานีเพาะเลี้ยงพันธุ์สัตว์ป่าจุฬาภรณ์
 
 
 
          สถานีเพาะเลี้ยงพันธุ์สัตว์ป่าจุฬาภรณ์ ตั้งอยู่บริเวณภายในโครงการทับทิมสยาม ๐๖ บ้านนาจะเรีย ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ มีเนื้อที่ประมาณ ๗,๐๐๐ ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปรือใหญ่ อ.ขุขันธ์ และบางส่วนของตำบลกันทรอม อ.ขุนหาญ โดยสถานีฯ ตั้งอยู่ในเขตบ้านทับทิมสยาม ๐๖ ต.ปรือใหญ่ อ.ขุขันธ์
 
เวลาเปิดให้เข้าชม จันทร์ - อาทิตย์ เวลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๕.๓๐ น
 
ทางเข้าสถานีฯ และลานจอดรถ/ลานกิจกรรม ภายในบริเวณสถานีฯ
 

แหล่งเรียนรู้ศึกษาเกี่ยวกับสัตว์ปา ณ สถานีเพาะเลี้ยงฯ
 
            สืบเนื่องมาจาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานสถาบัน วิจัยจุฬาภรณ์ ได้เสด็จมาตรวจเยี่ยมราษฎรบ้านนาจะเรีย ต.ปรือใหญ่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ เมื่อ 12 มิ.ย. 2536 ได้ทอดพระเนตรบริเวณพื้นที่ศูนย์อพยพผู้ลี้ภัยชาวเขมรเดิม (โอตราว) ซึ่งแต่ก่อนเคยมีสภาพป่าที่สมบูรณ์เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร มีสัตว์ป่าชุกชุม แต่สภาพที่พระองค์ทอดพระเนตรเห็นในขณะนั้นคือมีสภาพพื้นที่แห้งแล้งเสื่อมโทรมจึงได้มีพระประสงค์กับ ผวจ.ศรีสะเกษ ป่าไม้จังหวัดศรีสะเกษและหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าให้ทำการปรับปรุงฟื้นฟูสภาพป่าและเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเพื่อปล่อยสู่ธรรมชาติ
 
ต้นลำดวน ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงปลูกเมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๑ ในโอกาสเสด็จเยี่ยมประชาชน ณ บ้านทับทิมสยาม ๐๖ ต.ปรือใหญ่ อ.ขุขันธ์
 
 
บรรยากาศภายในสถานีเพาะเลี้ยงฯ
 
          เพื่อสนองพระประสงค์ จ.ศรีสะเกษ กรมป่าไม้โดยส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าได้จัดส่งเจ้าหน้าที่มาทำการสำรวจ และเมื่อวันที่ 25 ต.ค. 2536 ได้มีหนังสือ ที่พิเศษ 1373/2536 จากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ให้จัดตั้งสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าขึ้นและได้รับพระ ราชทานชื่อโครงการ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าจุฬาภรณ์ และได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนเมษายน 2537 เป็นต้นมา โดยสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าจุฬาภรณ์ตั้งอยู่บริเวณศูนย์อพยพผู้ลี้ภัยชาวเขมร (โอตราว) ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา
 
          นอกจากความสำคัญในข้างต้นแล้ว ด้วยบรรยากาศภายในสถานีเพาะเลี้ยงฯ ที่สวยงาม เต็มไปด้วยความงามที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้น ทำใ้ห้ที่นี่กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สถานที่ปิคนิค ของหลาย ๆ คน ซึ่งก็ได้พลูกหลาน/คนในครอบครัว มาเยี่ยมชมสัตว์ป่า
 


 
 
บรรยากาศภายในพื้นที่สถานีเพาะเลี้ยงพันธุ์ัตว์ป่า สวยงาม เต็มไปด้วยต้นไม้อันอุดมสมบูรณ์ เปรียบเสมือนสวนสาธารณะกลางป่า โอบล้อมด้วยขุนเขาและสายน้ำ
 


 
บรรยากาศสัตว์ป่าภายในสถานีเพาะเลี้ยงฯ โดยสัตว์ที่ทางสถานีได้เพาะเลี้ยงส่วนใหญ่คือสัตว์ป่าที่พบในเขตเทือกเขาพนมดงรัก ที่เกรงว่าจะสูญพันธุ์ เช่น เก้ง เนื้อทราย ตะกวด นกชนิดต่าง ๆ ไก่ฟ้าพญาลอ ละอง ละมั่ง เต่า อีเห็น ชะมดเช็ด แมวดาว ฯลฯ ซึ่งภายในสถานีมีการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเกือบ ๔๐ ชนิด รวมประมาณกว่า ๗๐๐ ตัว ไว้ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมและศึกษา
 
ข้อมูลการเดินทางท่องเที่ยว คลิก หมู่บ้านท่องเที่ยว ทับทิมสยาม ๐๖
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น