วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2556

รวมภาพงานแซนโฎนตาเมืองขุขันธ์ ปี ๒๕๕๖ (๑๘)

บรรยากาศโดยรวมของงานแซนโฎนตาขุขันธ์  ๕๖

 ภาพจาก. กลางทุ่งมหาวิทยาลัย Klang Thung University

รวมภาพงานแซนโฎนตาเมืองขุขันธ์ ปี ๒๕๕๖ (๑๗)

บรรยากาศโดยรวมของงานแซนโฎนตาขุขันธ์  ๕๖

 ภาพโดย. หัวเสือภาพถ่าย

รวมภาพงานแซนโฎนตาเมืองขุขันธ์ ปี ๒๕๕๖ (๑๖)

บรรยากาศโดยรวมของงานแซนโฎนตาขุขันธ์  ๕๖

 ภาพโดย. นายทองจันทร์ ศรีสุธรรม

รวมภาพงานแซนโฎนตาเมืองขุขันธ์ ปี ๒๕๕๖ (๑๕)

บรรยากาศโดยรวมของงานแซนโฎนตาขุขันธ์  ๕๖

 ภาพจาก.  ขุขันธ์ทูเดย์ โดย Kks'JannaronkPhothimongkhon

วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2556

รวมภาพงานแซนโฎนตาเมืองขุขันธ์ ปี ๒๕๕๖ (๑๔)

บรรยากาศโดยรวมของงานแซนโฎนตาขุขันธ์  ๕๖

 ภาพโดย.  Wat Watchara

รวมภาพงานแซนโฎนตาเมืองขุขันธ์ ปี ๒๕๕๖ (๑๓)

บรรยากาศโดยรวมของงานแซนโฎนตาขุขันธ์  ๕๖

 ภาพโดย.  Theerasit Inyapong

รวมภาพงานแซนโฎนตาเมืองขุขันธ์ ปี ๒๕๕๖ (๑๒)

บรรยากาศโดยรวมของงานแซนโฎนตาขุขันธ์  ๕๖

 ภาพโดย. Podcharasak Prabsiang

รวมภาพงานแซนโฎนตาเมืองขุขันธ์ ปี ๒๕๕๖ (๑๑)

สภาพการจราจรและอากาศ

 ภาพโดย.ทีมงานเพ็จ ขุขันธ์นคร

รวมภาพงานแซนโฎนตาเมืองขุขันธ์ ปี ๒๕๕๖ (๑๐)

ขบวนของเทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์

ภาพโดย.ทีมงานเพ็จ ขุขันธ์นคร

รวมภาพงานแซนโฎนตาเมืองขุขันธ์ ปี ๒๕๕๖ (๙)

ขบวนเกียรติยศเมืองขุขันธ์

ภาพโดย.ทีมงานเพ็จ ขุขันธ์นคร

รวมภาพงานแซนโฎนตาเมืองขุขันธ์ ปี ๒๕๕๖ (๘)

ขบวนขององค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่
ภาพโดย.ทีมงานเพ็จ ขุขันธ์นคร

รวมภาพงานแซนโฎนตาเมืองขุขันธ์ ปี ๒๕๕๖ (๗)

ขบวนขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
ภาพโดย.ทีมงานเพ็จ ขุขันธ์นคร

รวมภาพงานแซนโฎนตาเมืองขุขันธ์ ปี ๒๕๕๖ (๖)

ขบวนขององค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงตาเจ็น
ภาพโดย.ทีมงานเพ็จ ขุขันธ์นคร

รวมภาพงานแซนโฎนตาเมืองขุขันธ์ ปี ๒๕๕๖ (๕)

ขบวนขององค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่
ภาพโดย.ทีมงานเพ็จ ขุขันธ์นคร

รวมภาพงานแซนโฎนตาเมืองขุขันธ์ ปี ๒๕๕๖ (๔)

ขบวนขององค์การบริหารส่วนตำบลใจดี

ภาพโดย.ทีมงานเพ็จ ขุขันธ์นคร


รวมภาพงานแซนโฎนตาเมืองขุขันธ์ ปี ๒๕๕๖ (๓)

ขบวนขององค์การบริหารส่วนตำบลโสน

ภาพโดย.ทีมงานเพ็จ ขุขันธ์นคร


รวมภาพงานแซนโฎนตาเมืองขุขันธ์ ปี ๒๕๕๖ (๒)

ขบวนขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ

ภาพโดย.ทีมงานเพ็จ ขุขันธ์นคร


วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2556

รวมภาพน้ำท่วมเมืองขุขันธ์ 19 - 24 กันยายน 2556 (3)

อัพเดทความเคลื่อนไหวเมืองขุขันธ์ 
คลิก>>https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3/364196703683340

ขอขอบคุณ คุณสุเพียร คำวงศ์


ตำบลใจดี อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

รวมภาพน้ำท่วมเมืองขุขันธ์ 19 - 24 กันยายน 2556 (2)

อัพเดทความเคลื่อนไหวต่างๆ คลิก>>https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3/364196703683340

ขอขอบคุณ คุฯสุเพียร คำวงศ์และคณะ

หน้าห้างส่องแสงแห่งใหม่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

รวมภาพน้ำท่วมเมืองขุขันธ์ 19 - 24 กันยายน 2556 (1)

ติดตามความเคลื่อนไหวของเมืองขุขันธ์

Credit by : เทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์ เมืองขุขันธ์

                คุณสุเพียร คำวงศ์ และทีมงาน สสอ.ขุขันธ์

น้ำท่วมเมืองขุขันธ์ 20 กันยายน 2556

อัปเดทความเคลื่อนไหวของเมืองขุขันธ์

ขณะนี้มีการงดใช้ทางหลวงหมายเลข 2201 (ถนนไกรภักดีหรือถนนสายขุขันธ์-ช่องสะงำ) ตั้งแต่แยกขุขันธ์

วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2556