วันเสาร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

หมู่บ้านทับทิมสยาม 06

หมู่บ้านท่องเที่ยว
ทับทิมสยาม ๐๖
 
ประวัติความเป็นมา
       บ้านนาจะเรีย เป็นหมู่บ้านในเขตชายแดนไทย – กัมพูชา ของอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ที่ทางราชการได้จัดสรรที่อยู่อาศัยให้แก่ราษฎร ซึ่งส่วนใหญ่เคลื่อนย้ายออกมาจากพื้นที่ที่อยู่อาศัยเดิม ที่อยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๓๖ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ได้เสด็จเยี่ยมราษฎรตามแนวชายแดนและได้เสด็จเยี่ยมบ้านนาจะเรีย ทรงรับหมู่บ้านนาจะเรีย เข้าโครงการเป็นหมู่บ้าน       ทับทิมสยาม ๐๖
 -------------------------------------------------------------------------------------------
ที่ตั้ง
          บ้านนาจะเรีย (ทับทิมสยาม ๐๖) ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๓ ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ ห่างจากตัวอำเภอขุขันธ์ไปทางทิศใต้ประมาณ ๒๕ กิโลเมตร และเป็นหมู่บ้านทางใต้สุดของอำเภอขุขันธ์
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)      
          ผลิตภัณฑ์ชุมชนของหมู่บ้านทับทิมสยามนั้นมีอยู่มาก แต่ผลิตภัณฑ์ชุมชนในโครงการ หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่สำคัญได้แก่ กระติ๊บข้าวเหนียว ดอกกล้วยไม้ เสื่อใบเตย ผ้าไหมทับทิมสยาม
 
 
นอกจากผลิตภัณฑ์โอท็อปขึ้นชื่อเหล่านี้แล้ว ยังมีบริการบ้านพักโฮมสเตย์ ที่ชาวบ้านได้เตรียมบ้านพักไว้สำหรับช่วงไฮซีซัน เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้พักพร้อมพาทำกิจกรรม และเยี่ยมชมวิถีชีวิตของชุมชนอีกด้วย
ภาพบนซ้าย พระพุทธรูป ณ วัดถ้ำสระพงษ์ วัดประจำบ้านทับทิมสยาม ๐๖
ภาพบนขวา น้ำตกวัดถ้ำสระพงษ์
ภาพล่างซ้าย ภาพนางรำต้อนรับนักท่องเที่ยว
ภาพล่างขวา ภาพบ้านพักโฮมสเตย์ของชาวบ้าน
(ภาพจากเว็บไซต์โลกวันนี้)
 ---------------------------------------------------------------------------------------------
การเดินทาง
          บ้านทับทิมสยาม ๐๖ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๓ ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ตัวอำเภอขุขันธ์ และเป็นหมู่บ้านที่อยู่ใต้สุดของอำเภอ ห่างจากอำเภอขุขันธ์ประมาณ ๒๕ กิโลเมตร โดยจากอำเภอขุขันธ์ (แยกขุขันธ์) ใช้ทางหลวงหมายเลข ๒๒๐ ไปทางทิศใต้ประมาณ ๒ กิโลเมตร จะพบสามแยก ให้เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวง ๒๑๕๗ เป็นระยะทางประมาณ ๗ กิโลเมตร ถึงแยกโคกตาล ให้ตรงไปเรื่อย ๆ

แยกโคกตาล ตรงไปได้เลย
เมื่อถึงจุดนี้ให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนเส้นนี้ได้เลย และตรงไปตามถนนเส้นนี้ต่อไปอีก
แยกบ้านค่าย เลี้ยวซ้ายได้เลย
 
เมื่อถึงแยกตรงนี้ ให้เลี้ยวซ้ายได้เลย จะผ่านผ่านบ้านค่าย

 
เมื่อถึงจุดนี้ ให้เลี้ยวซ้ายและตรงไปตามเส้นทางนี้ต่อไป

แยกข้างโรงเรียนบ้านปรือใหญ่ ให้เลี้ยวซ้าย ตรงต่อไปอีก
พอถึงจุดนี้ให้เลี้ยวขวาและตรงไปอีก จะพบป้ายบอกทางเมื่อเข้าสู่หมู่บ้าน

พอถึงจุดนี้ ก็คือสามแยกบ้านโนนสมบูรณ์ ให้เลี้ยวขวาเข้าแยกนี้ได้เลย ตรงไปตามเส้นทางบ้านโนนสมบูรณ์ ผ่านโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ก่อนจะถึงแยกบ้านทับทิมสยาม ๐๖
พอถึงจุดนี้ก็คือ แยกบ้านทับทิมสยาม ๐๖
ทางตรงคือถนนสันอ่างเก็บน้ำทับทิมสยาม ๐๖ สถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่บนถนนเส้นนี้ก็คือสถานีเพาะเลี้ยงกล้วยไม้นาจะเรีย และอ่างเก็บน้ำทับทิมสยาม ๐๖ ซึ่งก็สามารถไปยังสถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ ได้เช่นกัน
หากเลี้ยวขวาจะเข้าสู่ตัวหมู่บ้านทับทิมสยาม ๐๖ ก่อนออกสู่สถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ
 ในกรณีเลี้ยวขวา
จะพบกับหลักกิโลเมตรขนาดใหญ่ อยู่บริเวณด้านหน้าโรงเรียนบ้านทับทิมสยาม ๐๖


เมื่อพบหลักกิโลดังกล่าวแล้ว ต่อจากนั้นก็จะพบสี่แยก ให้ตรงต่อไปอีก

เมื่อตรงมาจากสี่แยกดังกล่าวแล้ว ก็จะเป็นสามแยกนี้
เลี้ยวขวา มุ่งหน้าสู่วัดถ้ำสระพงษ์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของน้ำตกวัดถ้ำสระพงษ์
เลี้ยวซ้าย มุ่งหน้าสู่อ่างเก็บน้ำทับทิมสยาม ๐๖ สถานีเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ฯ และสถานีเพาะเลี้ยงพันธุ์สัตว์ป่า ซึ่งเป็นที่ตั้งของผาประสบชัย
ในกรณีเลี้ยวซ้าย จะมาพบกับสามแยกตรงนี้อีก
เลี้ยวขวา เป็นถนนสันอ่างเก็บน้ำฯ มุ่งหน้าสู่อ่างเก็บน้ำทับทิมสยาม ๐๖ และสถานีเพาะเลี้ยงพันธุ์กล้วยไม้ฯ
เลี้ยวซ้าย มุ่งหน้าสู่สถานีเพาะพันธุ์สัตว์ป่าฯ อันเป็นที่ตั้งของผาประสบชัย
 
กรณีเลี้ยวขวา ก็จะมาถึงสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าจุฬาภรณ์ ถึงจุดนี้ ข้างหน้าจะเป็นสามแยกหากต้องการเยี่ยมชมสัตว์่่่ป่าให้เลี้ยวซ้ายเลย แต่หากต้องการชมผาประสบชัย ให้ตรงไปได้เลย
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
สถานที่ท่องเที่ยว
          1.วัดเข้าวัดทำบุญ ณ วัดถ้ำสระพงษ์ วัดท่ามกลางขุนเขาอันสวยงาม
          2.ทำบุญพร้อมชมน้ำตกวัดถ้ำสระพงษ์
          3.เรียนรู้และชมกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ ณ สถานีเพาะเลี้ยงกล้วยไม้นาจะเรีย
          4.ชมธรรมชาติอันงดงามของผืนน้ำ ณ อ่างเก็บน้ำทับทิมสยามฯ
                 5.ชมสัตว์ป่าหายาก ณ สถานีเพาะเลี้ยงพันธุ์สัตว์ป่าจุฬาภรณ์
          6.ลัดเลาะพนาเพื่อเที่ยวป่าชมผาประสบชัย
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
ขอขอบคุณข้อมูลจากโปสการ์ดประชาสัมพันธ์หมู่บ้านท่องเที่ยวโอทอป
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
นายวิลาส บุญโต พัฒนาการ อ.ขุขันธ์ โทร.๐๘ – ๒๘๙๕ – ๖๒๔๐
ผู้ใหญ่บ้าน นายสุพี ดวงสิน โทร.๐๘ – ๕๗๖๒ – ๙๗๘๖
สนับสนุนโดย
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ โทร.๐ – ๔๕๖๗ – ๑๗๓๕
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น