วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

การจราจรเมืองขุขันธ์แน่น! ปี'58 เฉียด 2 หมื่นคันต่อวัน


รายงานปริมาณการจราจรบนท้องถนน ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง ในเขตอำเภอขุขันธ์ ซึ่งเป็นยอดเฉลี่ยต่อวันจากการเฉลี่ยรวมตลอดทั้งปี ของ ปี พ.ศ. 2558 ที่รวมปริมาณรถจักรยาน รถจักรยานยนต์ สามล้อเครื่อง และรถดัดแปลงอื่น ๆ ซึ่งอำเภอขุขันธ์ มีทางหลวงตัดผ่านทั้งหมด 6 สาย ดังนี้