วันเสาร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

สถานีเพาะเลี้ยงกล้วยไม้จุฬาภรณ์ (ทับทิมสยาม 06)

สถานีเพาะเลี้ยงกล้วยไม้จุฬาภรณ์
 
 
          สถานีเพาะเลี้ยงพันธุ์กล้วยไม้นาจะเรีย ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านทับทิมสยาม ๐๖ หรือชื่อเดิมคือบ้านนาจะเรีย ต.ปรือใหญ่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
 
 
 
          ใครจะไปนึกว่าพื้นที่บริเวณชายแดนประเทศไทย - กัมพูชา ในตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ นั้น ในอดีตได้ชื่อว่าเป็นดินแดนอันแห้งแล้งและทุรกันดารมากที่สุดแห่งหนึ่งในภาคอีสาน แต่ทว่าปัจจุบันกลายเป็นทำเลทองของการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ ที่สวยงามที่สุดของประเทศไปแล้ว
 
 
 
          ทั้งนี้ ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคคราชกุมารี เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านนาจะเรีย ต.ปรือใหญ่ อ.ขุขันธ์
 
 
 
          โดยมีปรมาจารย์ด้านกล้วยไม้ คือ ศ.ดร.ระพี สาคริก คอยให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ โดยใช้ข้อมูลจากโครงการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ ที่ อ.กะลูบี จ.นราธิวาส โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวต สภาพแวดล้อม และสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นกับราษฎรตามแนวชายแดน...
 
 
จากภาพเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ภายในสถานีเพาะเลี้ยงยังมีพืชพรรณไม้ดอกไม้ประดับอีกหลายร้อยชิด ที่รอให้ทุกท่านได้ไปเที่ยวชม
 
ข้อมูลการเดินทางเที่ยวชมสถานีเพาะเลี้ยงพันธุ์กล้วยไม้ฯ คลิก หมู่บ้านท่องเที่ยว ทับทิมสยาม ๐๖

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น