วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557

วันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2557

24/10/57 ฝนใหญ่ปลายฤดูโหมกระหน่ำ เมืองขุขันธ์อ่วมอรทัย!!

ชาวขุขันธ์อ่วมอรทัย!! ฝนใหญ่ปลายฤดูโหมกระหน่ำ น้ำท่วมหลายจุด
 
 
           คืนวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๗  พื้นที่อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ เกิดพายุฝนฟ้าคะนองโหมกระหน่ำอย่างหนัก ตั้งแต่เวลาประมาณ ๒๑.๐๐ น. ของวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ จนถึงเวลาประมาณ ๐๙.๐๐น. ของวันที่ ๒๔ ตุลาคม

วันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2557

รายการชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร จาก ThaiPBS ตอน ครูศิลป์พเนจร ณ เมืองขุขันธ์

ครูศิลป์พเนจร
 
         khukhannakhorn.blogspot.com ในฐานะคนขุขันธ์คนหนึ่ง ขอนำเสนอเรื่องราวของครูศิลป์ท่านนี้ แก่ทุกท่านให้ได้รับชมไปพร้อม ๆ กัน เชื่อว่าเมื่อได้ดูเทปนี้แล้ว หลาย ๆ ท่านต้องได้ข้อคิดต่าง ๆ มากมายอย่างแน่นอน....และอย่าลืมที่จะนำไปใช้ในชีวิตเราด้วย เพราะชีวิตจริง....ยิ่งกว่าละคร

วันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ประมวลภาพบรรยากาศประเพณีลอยกระทงเมืองขุขันธ์ ๒๕๕๕

ประมวลภาพงานประเพณีลอยกระทงเมืองขุขันธ์ ประจำปี ๒๕๕๕
          เทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์ ร่วมกับหน่วยงานรัฐ - เอกชน สถานศึกษา และองค์กรต่าง ๆ ภายในท้องที่อำเภอขุขันธ์ ร่วมกันจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่โบราณของประเทศไทยเพื่อให้คงอยู่ให้ลูกหลานได้ร่วมกันสืบสานต่อไป ณ ถนนหน้าตลาดโต้รุ่งเทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์ ที่ว่าการอำเภอขุขันธ์ และลานเอนกประสงค์ชุมชนบ้านห้วย
ขอขอบคุณภาพจาก Facebook : เทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์
ท่านสามารถเลือกชมภาพได้จากอัลบั้มต่อไปนี้

ลอยกระทงเมืองขุขันธ์ ๒๕๕๕ (คณะทำงาน)

ประมวลภาพงานประเพณีลอยกระทงเมืองขุขันธ์ ประจำปี ๒๕๕๕
          เทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์ ร่วมกับหน่วยงานรัฐ - เอกชน สถานศึกษา และองค์กรต่าง ๆ ภายในท้องที่อำเภอขุขันธ์ ร่วมกันจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่โบราณของประเทศไทยเพื่อให้คงอยู่ให้ลูกหลานได้ร่วมกันสืบสานต่อไป ณ ถนนหน้าตลาดโต้รุ่งเทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์ ที่ว่าการอำเภอขุขันธ์ และลานเอนกประสงค์ชุมชนบ้านห้วย
ขอขอบคุณภาพจาก Facebook : เทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์
 

ลอยกระทงเมืองขุขันธ์ ๒๕๕๕ (ประกวดนางนพมาศ)

ประมวลภาพงานประเพณีลอยกระทงเมืองขุขันธ์ ประจำปี ๒๕๕๕
          เทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์ ร่วมกับหน่วยงานรัฐ - เอกชน สถานศึกษา และองค์กรต่าง ๆ ภายในท้องที่อำเภอขุขันธ์ ร่วมกันจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่โบราณของประเทศไทยเพื่อให้คงอยู่ให้ลูกหลานได้ร่วมกันสืบสานต่อไป ณ ถนนหน้าตลาดโต้รุ่งเทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์ ที่ว่าการอำเภอขุขันธ์ และลานเอนกประสงค์ชุมชนบ้านห้วย
ขอขอบคุณภาพจาก Facebook : เทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์
 

ลอยกระทงเมืองขุขันธ์ ๒๕๕๕ (พิธีเปิด - ประกวดนางนพมาศ)

ประมวลภาพงานประเพณีลอยกระทงเมืองขุขันธ์ ประจำปี ๒๕๕๕
          เทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์ ร่วมกับหน่วยงานรัฐ - เอกชน สถานศึกษา และองค์กรต่าง ๆ ภายในท้องที่อำเภอขุขันธ์ ร่วมกันจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่โบราณของประเทศไทยเพื่อให้คงอยู่ให้ลูกหลานได้ร่วมกันสืบสานต่อไป ณ ถนนหน้าตลาดโต้รุ่งเทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์ ที่ว่าการอำเภอขุขันธ์ และลานเอนกประสงค์ชุมชนบ้านห้วย
ขอขอบคุณภาพจาก Facebook : เทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์
 

ลอยกระทงเมืองขุขันธ์ ๒๕๕๕ (ขบวนแห่)

ประมวลภาพงานประเพณีลอยกระทงเมืองขุขันธ์ ประจำปี ๒๕๕๕
          เทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์ ร่วมกับหน่วยงานรัฐ - เอกชน สถานศึกษา และองค์กรต่าง ๆ ภายในท้องที่อำเภอขุขันธ์ ร่วมกันจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่โบราณของประเทศไทยเพื่อให้คงอยู่ให้ลูกหลานได้ร่วมกันสืบสานต่อไป ณ ถนนหน้าตลาดโต้รุ่งเทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์ ที่ว่าการอำเภอขุขันธ์ และลานเอนกประสงค์ชุมชนบ้านห้วย
ขอขอบคุณภาพจาก Facebook : เทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์
 

วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2557

“ทับทิมสยาม06” อ.ขุขันธ์ แหล่งรวมพันธุ์ไม้ดอกถิ่นอีสาน

ทับทิมสยาม06 อ.ขุขันธ์ แหล่งรวมพันธุ์ไม้ดอกถิ่นอีสาน
 
ใครจะไปนึกว่าพื้นที่บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ใน ต.ปรือใหญ่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีะเกษนั้น ในอดีตได้ชื่อว่าเป็นดินแดนอันแห้งแล้งและทุรกันดารมากที่สุดแห่งหนึ่งในภาคอีสาน แต่ทว่าปัจจุบันกลายเป็นทำเลทองของการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับที่สวยงามที่สุดของประเทศไปแล้ว

ทั้งนี้ ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เมื่อครั้งได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านนาจะเรีย ซึ่งตั้งอยู่ริมชายแดนไทย-กัมพูชา ในท้องที่ ต.ปรือใหญ่ อ.ขุขันธ์ แห่งนี้ อันเป็นพื้นที่ที่ทางราชการได้จัดสรรให้แก่ราษฎรอยู่อาศัย

กลุ่มคนเหล่านี้ส่วนใหญ่ได้เคลื่อนย้ายออกมาจากพื้นที่อยู่อาศัยเดิมที่อยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จากนั้นพระองค์ได้ทรงมีพระดำริให้มีการฟื้นฟูและพัฒนาสภาพแวดล้อม ด้วยการปลูกป่าให้เต็มพื้นที่ พร้อมกันนี้ก็ได้จัดตั้งเป็น "โครงการทับทิมสยาม 06" โดยมีปรมาจารย์ด้านกล้วยไม้ "ศ.ดร.ระพี สาคริก" คอยให้คำปรึกษาแนะนำ โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สภาพแวดล้อม และสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นกับราษฎรตามแนวชายแดน เพื่อรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงของประเทศ
 
"โครงการนี้มี ศ.ดร.ระพี สาคริก เป็นผู้ให้คำแนะนำต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ โดยใช้ข้อมูลจากโครงการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ที่กะลูบี จ.นราธิวาส" ท่านเอนก บางข่า ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนจังหวัดศรีสะเกษ กรมวิชาการเกษตรกล่าว

ทั้งนี้ ท่านเอนกยังได้กล่าวถึงปัญหาที่เกิดขึ้นใน จ.ศรีสะเกษ โดยระบุว่ามักจะพบปัญหาเรื่องพื้นที่ดินมีสภาพแห้งแล้งและดินเป็นดินดาน ในช่วงแรกที่กรมวิชาการเกษตร โดยศูนย์วิจัยฯ เข้ามาสนับสนุนในด้านการปลูกไม้ผลแก่เกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งก็สามารถทำได้ในระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น เนื่องจากไม้ผลไม่สามารถเติบโตได้ดีในดินดานซึ่งขาดความอุดมสมบูรณ์ จากนั้นศูนย์จึงได้สนับสนุนให้มีการศึกษาและวิจัยในการนำกล้วยไม้มาปลูก โดยทำในลักษณะของโรงเพาะชำ ซึ่งกล้วยไม้ไม่จำเป็นต้องใช้ดินในการปลูกทั้งแปลง ซึ่งเป็นการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้เกษตรกรในพื้นที่
 
นอกจากนี้ ศูนย์วิจัยฯ ได้ทำการศึกษาและทดสอบพันธุ์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ โดยเปรียบเทียบพันธุ์กล้วยไม้สกุลหวาย หวายแคระ ม็อกคาร่า สปาโตก็อตติส อิพิเดรนรัม แวนด้าใบกลม แมลงปอ ออนซิเดียม ซึ่งนอกจากกล้วยไม้การค้าแล้ว ยังมีการพัฒนาพันธุ์กล้วยไม้พื้นเมืองในท้องถิ่นอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นกล้วยไม้แดงอุบล ม้าวิ่ง และกล้วยไม้สกุลอื่นๆ พร้อมกันนี้โครงการดังกล่าวยังทำการทดสอบและคัดเลือกพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับต่างๆ ที่เหมาะสมเพื่อปลูกเชิงการค้า ในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ และบริเวณใกล้เคียง เช่น ฟิโรเดนดรอน เฟิร์น พืชตระกูลปาล์ม ปทุมมา เป็นต้น

"ในพื้นที่โครงการจะมีการรวบรวมพันธุ์กล้วยไม้ป่า และไม้ดอกไม้ประดับท้องถิ่น และพันธุ์ไม้ชื่อพระนาม โดยเฉพาะกล้วยไม้ในสกุล ม้าวิ่ง Doritis spp และกล้วยไม้ดิน รวมได้ทั้งสิ้นกว่า 60 สกุล 90 ชนิด ไม้ดอกไม้ประดับพื้นเมือง 10 ชนิด และพืชสมุนไพรอีก 70 ชนิดสายพันธุ์"

ท่านเอนกกล่าวอีกด้วยว่าสำหรับโครงการทับทิมสยาม 06 พร้อมที่จะเปิดเป็นแหล่งศึกษา ฝึกอบรม และศึกษาดูงานการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ และให้บริการด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีและดูงาน ด้านการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ และไม้ดอกไม้ประดับที่เหมาะสมในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ และยังจัดทำแปลงปลูกแม่พันธุ์ไม้ผล โดยขณะนี้มีแม่พันธุ์ไม้ผลจำนวน 13 ชนิด 21 พันธุ์ในพื้นที่ 8 ไร่ เพื่อทำการขยายพันธุ์จำหน่ายและแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรที่สนใจ

ท่านใดสนใจศึกษาดูงานหรือซื้อพันธุ์ไม้ติดต่อได้ที่โครงการศูนย์ศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ หมู่บ้านทับทิมสยาม 06 บ้านนาจะเรีย ต.ปรือใหญ่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ หรือติดต่อผ่านศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ โทร.0-4561-2402 ในเวลาราชการ
(ขอขอบคุณข้อมูลส่วนหนึ่งจาก www.rd1677.com) (ภาพในบทความเป็นภาพตัวอย่างเท่านั้น)

 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก หมู่บ้านท่องเที่ยว ทับทิมสยาม ๐๖

วันอังคารที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ปาฏิหารย์ 9 เศียรนาคแห่งเมืองขุขันธ์ 2554

 อัศจรรย์ สนั่นเมือง เรื่องเศียรนาค
 เป็นที่ทราบกันดีว่า เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2554 นั้น เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติกับต้นปาล์มที่ผิดแปลกไปจากต้นอื่น ๆ ซึ่งต้นปาล์มที่ว่านี้ เป็นต้นปาล์มที่ปลูกประดับอยู่บริเวณอนุสาวรีย์พระยาไกรภักดีศรีนครลำดวน (ตากะจะ) ผู้สร้สงเมืองขุขันธ์ ซึ่งก็คือเป็นบริเวณที่กำลังมีการสร้างศาลหลักเมืองใหม่
เืมืองขุขันธ์(องค์จำลอง)อยู่นั่นเอง

ไทยเกอร์โชว์ขุขันธ์ สุดยอด!!! ออกรายการกระบีมือหนึ่ง ช่อง 7

          ถ้าพูดถึงไทเกอร์โชว์ หลาย ๆ คนก็คงจะคุ้นชินกันอยู่้าง เพราะชื่อเสียงของพวกเค้าก็โด่งดังอยู่พอสมควร  ไม่ว่าจะเป็นงานปะเพณีหรืองานอื่น ๆ ก็มักที่จะเห็นพวกเค้ามาแสดงลีลาการปั่นจักรยานล้อดียวโชว์ด้วยทั้งนั้น เป็นที่น่าชื่นชมเป็นอย่างมาก เพราะความสามารถของพวกเค้าเกินตัวจริง ๆ เพราะถ้าเป็นเด็กรุ่นเราๆ อายุในระดับประถมขนาดนี้ก็คงจะงอแง หรือไม่ก็กำลังสนุกสนานกับสิ่งที่ไม่เป็นสาระอยู่ แต่นี่ดูสิ บางคนเรียนอยู่แค่ระดับ ป.1 เท่านั้น แต่็ก็มีความมุ่งมั่นในการฝึกจนชำนาญไปหมดแล้ว
 

วันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2557

3 เพลงแห่งเมืองขุขันธ์ โดยท่านเสกสรร แดนลำดวน

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมฟังเพลงเพราะๆ เนื้อหาดีๆ เกี่ยวกับเมืองขุขันธ์ ประพันธ์และขับร้องโดย ท่านเสกสรร แดนลำดวน ซึ่งท่านได้ทำเพลงครั้งนี้ 3 เพลง ได้แก่ เพลงสาวขุขันธ์ เพลงเสียงคนขุขันธ์ และเพลงสุดท้ายเพลงอเมซซิ่งขุขันธ์ (Amazing KhuKhan)

วันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2557

เมืองขุขันธ์ 255 ปี ประเพณีแซนโฎนตา 2557 โดย.ทต.เมืองขุขันธ์ (3)

ประมวลภาพงานเฉลิมฉลองเมืองขุขันธ์ "เมืองขุขันธ์ 255 ปี ประเพณีแซนโฎนตา 2557"
"งานรำลึกพระยาไกรภักดี ประเพณีแซนโฎนตา บูชาหลักเมือง ลือเลื่องกล้วยแสนหวี"
18 - 19 กันยายน 2557 ณ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของเมืองขุขันธ์ได้ที่ เพจขุขันธ์นคร
 

เมืองขุขันธ์ 255 ปี ประเพณีแซนโฎนตา 2557 โดย.ทต.เมืองขุขันธ์ (2)

ประมวลภาพงานเฉลิมฉลองเมืองขุขันธ์ "เมืองขุขันธ์ 255 ปี ประเพณีแซนโฎนตา 2557"
"งานรำลึกพระยาไกรภักดี ประเพณีแซนโฎนตา บูชาหลักเมือง ลือเลื่องกล้วยแสนหวี"
18 - 19 กันยายน 2557 ณ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของเมืองขุขันธ์ได้ที่ เพจขุขันธ์นคร
 

เมืองขุขันธ์ 255 ปี ประเพณีแซนโฎนตา 2557 โดย.ทต.เมืองขุขันธ์ (1)

ประมวลภาพงานเฉลิมฉลองเมืองขุขันธ์ "เมืองขุขันธ์ 255 ปี ประเพณีแซนโฎนตา 2557"
"งานรำลึกพระยาไกรภักดี ประเพณีแซนโฎนตา บูชาหลักเมือง ลือเลื่องกล้วยแสนหวี"
18 - 19 กันยายน 2557 ณ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของเมืองขุขันธ์ได้ที่ เพจขุขันธ์นคร
 

วันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2557

เมืองขุขันธ์ 2 ตุลาฯ นครากลางสายหมอก

อ่านดูหัวข้อแล้ว หลายท่านอาจบอกว่าเวอร์ก็ขออภัยครับ ถึงอย่างไรมันก็ไม่ทำให้ใครเดือดร้อน
เข้าเรื่องเลยดีกว่าครับ สำหรับวันนี้ (2 ตุลาคม 2557) เป็นอะไรที่ต้องแปลกใจกับปรากฏการณ์ ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับบ้านเรา และเป็นสัญญาณบอกเราว่า ฤดูกาลกำลังผัดเปลี่ยนเข้าสู่ฤดูกาลใหม่แล้ว นั่นก็คือฤดูหนาวนั่นเอง หลายคนก็คงเกิดความแปลกใจเหมือนผม เพราะเช้าวันที่