วันเสาร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

อ่างเก็บน้ำทับทิมสยาม 06

อ่างเก็บน้ำทับทิมสยาม 06
 
 
          อ่างเก็บน้ำทับทิมสยาม ๐๖ หรืออ่างเก็บน้ำบ้านนาจะเรีย ตั้งอยู่ภายในพื้นที่บ้านทับทิมสยาม ๐๖ ต.ปรือใหญ่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
 
 
          อ่างเก็บน้ำทับทิมสยาม ๐๖ เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดไม่ใหญ่มาก เป็นแหล่งน้ำสำคัญของบ้านทับทิมสยาม ๐๖ และชาวตำบลปรือใหญ่ มีน้ำขังตลอดทั้งปี ลักษณะอ่างเป็นแบบฝาย เมื่อน้ำมีปริมาณมากก็จะไหลล้นออกทางฝายเอง ซึ่งเป็นฝายแบบไม่มีประตูเปิดปิด อ่างเก็บน้ำแห่งนี้จึงไม่มีปัญหาในเรื่องน้ำเต็มความจุอ่าง
 
 
 
          อ่างเก็บน้ำทับทิมสยา ๐๖ แห่งนี้ นอกจากจะเป็นแหล่งน้ำสำคัญของชาวบ้านแล้ว ยังเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์ปลาตามธรรมชาติ ซึ่งกรมทรัพยากรธรรชาติได้นำัพันธุ์ปลามาปล่อยภายในอ่าง และไ่ม่อนุญาตให้ชาวบ้านเข้าจับปลาในพื้นที่นี้
ภาพสันอ่านเก็บน้ำ และเป็นถน ด้านหน้าคือฝายน้ำล้น

ทิวทัศน์โดยรอบอ่าเก็บน้ำ ยังมีศาลากลางน้ำให้ได้ชมวิวกลางน้ำด้วย
          นอกจากนี้ สันอ่างเก็บน้ำแห่งนี้ยังใช้เป็นถนนด้วย ในช่วงแดดร่มลมตกเหมาะแก่การขี่จักรยานชมทัศนียภาพของอ่างเก็บน้ำยามเย็น โดยในช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม จะพบนกเป็ดน้ำว่ายวนในอ่งเก็บน้ำ เป็นที่น่าประทับใจแก่ผู้พบเห็น
 
ขอขอบคุณภาพบางส่วนจากบล็อกคนศรีตระกูล
 
ข้อมูลการเดินทาง คลิก หมู่บ้านท่องเที่ยว ทับทิมสยาม ๐๖

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น