วันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลอยกระทง 255 ปี เมืองขุขันธ์ : ลอยกระทงเมืองขุขันธ์ ๒๕๕๗

ภาพบรรยากาศการสืบสานงานประเพณีลอยกระทงเมืองขุขันธ์
ประจำปี ๒๕๕๗ ณ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ