วันเสาร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ที่ตั้งและอาณาเขตอำเภอขุขันธ์ที่ตั้งและอาณาเขต 
          อำเภอขุขันธ์ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดศรีสะเกษ ห่างจากตัวจังหวัดศรีสะเกษประมาณ 50 กิโลเมตร มี
อาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้


แผนที่แสดงอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

          ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลดู่ ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอปรางค์กู่ และ ตำบลศรีสำราญ ตำบลวังหิน อำเภอวังหิน

          ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลโนนปูน ตำบลดินแดง ตำบลไพรบึง ตำบลสำโรงพลัน อำเภอไพรบึง
          ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลโพธิ์กระสังข์ ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ และ ตำบลโคกตาล ตำบลตะเคียนราม ตำบลห้วยตึ๊กชู ตำบลละลม อำเภอภูสิงห์
          ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลตาวัง อำเภอบัวเชด ตำบลตาคง อำเภอสังขะ ตำบลหนองแวง อำเภอศรีณรงค์ (จังหวัดสุรินทร์) และ ตำบลสมอ ตำบลหนองเชียงทูน อำเภอปรางค์กู่


ขอบคุณข้อมูลจากวิกิพีเดียอำเภอขุขันธ์
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น