วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2558

เชิญร่วมผ้าป่าสมทบทุนสร้าง "อุโบสถมหาปราสาท" วัดทุ่งบังอีงวิหาร อ.ขุขันธ์

 
ขอเชิญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีจากกรุงเทพ ฯ - ชลบุรี - ศรีสะเกษ เพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถ์ สถาปัตยกรรมศิลปะขอม ทอดถวาย ณ วัดทุ่งบังอีงวิหาร ต.ศรีสะอาด อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ในวันที่ 2-3พฤษภาคม 2558 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6

วันเสาร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2558

ประมวลภาพงานแซนโฎนตาเมืองขุขันธ์ 2557 "เมืองขุขันธ์ 255 ปี ประเพณีแซนโฎนตา 2557"

แซนโฎนตา ถือเป็นประเพณีที่สำคัญมาก สำหรับชาวขุขันธ์ และชาวไทยเชื้อสายเขมร ทางอำเภอได้ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในพื้นที่ ทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกันจัดงานแซนโฎนตาเืมืองขุขันธ์ขึ้นเป็นประำจำทุกปีอย่างยิ่งใหญ่อลังการ โดยในปี 2557  นี พิเศษกว่าปีอื่น ๆ ก็คือ เป็นปีเฉลิมฉลอง ๒๕๕ ปี การตั้งเมืองขุขันธ์ ซึ่งใช้งานแซนโฎนตาเป็นวันเฉลิมฉลองไปในตัว โดยใช้สโแกนงานว่า "เมืองขุขันธ์ ๒๕๕ปี ประเพณีแซนโฎนตา ๒๕๕๗" ซึ่งในปีนี้ก็จัดได้อย่างยิ่งใหญ่อลังการกว่าทุก ๆ ปี และเหมือนวัฒนธรรมขอมโบราณมากที่สุด ซึ่งจะได้ชมภาพจากที่ทางเว็บไซต์รวบรวมได้ดังต่อไปนี้
 

เมืองขุขันธ์ 255 ปี ประเพณีแซนโฎนตา 2557 โดย.เพจขุขันธ์นคร (3)

ประมวลภาพงานเฉลิมฉลองเมืองขุขันธ์ ๒๕๕ ปี ประเพณีแซนโฎนตา ๒๕๕๗
"งานรำลึกพระยาไกรภักดี ประเพณีแซนโฎนตา บูชาหลักเมือง ลือเลื่องกล้วยแสนหวี" 18 - 19 กันยายน 2557 ณ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ขอขอบคุณภาพสวยๆจากเพจ : ขุขันธ์นคร
ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของเมืองขุขันธ์ได้ทางเพจ : ขุขันธ์นคร
 

เมืองขุขันธ์ 255 ปี ประเพณีแซนโฎนตา 2557 โดย.เพจขุขันธ์นคร (2)

ประมวลภาพงานเฉลิมฉลองเมืองขุขันธ์ ๒๕๕ ปี ประเพณีแซนโฎนตา ๒๕๕๗
"งานรำลึกพระยาไกรภักดี ประเพณีแซนโฎนตา บูชาหลักเมือง ลือเลื่องกล้วยแสนหวี" 18 - 19 กันยายน 2557 ณ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ขอขอบคุณภาพสวยๆจากเพจ : ขุขันธ์นคร
ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของเมืองขุขันธ์ได้ทางเพจ : ขุขันธ์นคร
 

เมืองขุขันธ์ 255 ปี ประเพณีแซนโฎนตา 2557 โดย.เพจขุขันธ์นคร (1)

ประมวลภาพงานเฉลิมฉลองเมืองขุขันธ์ ๒๕๕ ปี ประเพณีแซนโฎนตา ๒๕๕๗
"งานรำลึกพระยาไกรภักดี ประเพณีแซนโฎนตา บูชาหลักเมือง ลือเลื่องกล้วยแสนหวี" 18 - 19 กันยายน 2557 ณ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ขอขอบคุณภาพสวยๆจากเพจ : ขุขันธ์นคร
ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของเมืองขุขันธ์ได้ทางเพจ : ขุขันธ์นคร
 

เมืองขุขันธ์ 255 ปี ประเพณีแซนโฎนตา 2557 โดย.Watchara Wat

ประมวลภาพงานเฉลิมฉลองเมืองขุขันธ์ ๒๕๕ ปี ประเพณีแซนโฎนตา ๒๕๕๗
"งานรำลึกพระยาไกรภักดี ประเพณีแซนโฎนตา บูชาหลักเมือง ลือเลื่องกล้วยแสนหวี" 18 - 19 กันยายน 2557 ณ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ขอขอบคุณภาพสวยๆจากfacebook : Watchara Wat
ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของเมืองขุขันธ์ได้ทางเพจ : ขุขันธ์นคร
 

เมืองขุขันธ์ 255 ปี ประเพณีแซนโฎนตา 2557 โดย.Boy Plus Intanon (4)

ประมวลภาพงานเฉลิมฉลองเมืองขุขันธ์ ๒๕๕ ปี ประเพณีแซนโฎนตา ๒๕๕๗
"งานรำลึกพระยาไกรภักดี ประเพณีแซนโฎนตา บูชาหลักเมือง ลือเลื่องกล้วยแสนหวี" 18 - 19 กันยายน 2557 ณ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ขอขอบคุณภาพสวยๆจากfacebook : Boy Plus Intanon
ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของเมืองขุขันธ์ได้ทางเพจ : ขุขันธ์นคร
 

เมืองขุขันธ์ 255 ปี ประเพณีแซนโฎนตา 2557 โดย.Boy Plus Intanon (3)

ประมวลภาพงานเฉลิมฉลองเมืองขุขันธ์ ๒๕๕ ปี ประเพณีแซนโฎนตา ๒๕๕๗
"งานรำลึกพระยาไกรภักดี ประเพณีแซนโฎนตา บูชาหลักเมือง ลือเลื่องกล้วยแสนหวี" 18 - 19 กันยายน 2557 ณ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ขอขอบคุณภาพสวยๆจากfacebook : Boy Plus Intanon
ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของเมืองขุขันธ์ได้ทางเพจ : ขุขันธ์นคร
 

เมืองขุขันธ์ 255 ปี ประเพณีแซนโฎนตา 2557 โดย.Boy Plus Intanon (2)

ประมวลภาพงานเฉลิมฉลองเมืองขุขันธ์ ๒๕๕ ปี ประเพณีแซนโฎนตา ๒๕๕๗
"งานรำลึกพระยาไกรภักดี ประเพณีแซนโฎนตา บูชาหลักเมือง ลือเลื่องกล้วยแสนหวี" 18 - 19 กันยายน 2557 ณ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ขอขอบคุณภาพสวยๆจากfacebook : Boy Plus Intanon
ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของเมืองขุขันธ์ได้ทางเพจ : ขุขันธ์นคร
 

เมืองขุขันธ์ 255 ปี ประเพณีแซนโฎนตา 2557 โดย.Boy Plus Intanon (1)

ประมวลภาพงานเฉลิมฉลองเมืองขุขันธ์ ๒๕๕ ปี ประเพณีแซนโฎนตา ๒๕๕๗
"งานรำลึกพระยาไกรภักดี ประเพณีแซนโฎนตา บูชาหลักเมือง ลือเลื่องกล้วยแสนหวี" 18 - 19 กันยายน 2557 ณ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ขอขอบคุณภาพสวยๆจากเฟซบุ๊ค : Boy Plus Intanon
ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของเมืองขุขันธ์ได้ทางเพจ : ขุขันธ์นคร
 

วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2558

สอบครูผู้ช่วยทำพิษ เมืองขุขันธ์รถติดหนักหลายจุด

บรรยากาศรอบ ๆ สนามสอบครูผู้ช่วย 23 เมษายน 2558

เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่า รร.บ้านสวาย สมทบทุนสร้างโรงอาหาร

เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าเพื่อการศึกษา
โรงเรียนบ้านสวาย สมทบทุนสร้างโรงอาหาร
 

วันพุธที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2558

สุดยอดมาก!! งานฝีมือจากผู้ป่วยสถานสงเคราะห์นิคมปรือใหญ่ อ.ขุขันธ์

สุดยอดมาก!! งานฝีมือจากผู้ป่วยสถานสงเคราะห์นิคมปรือใหญ่ อ.ขุขันธ์

เชิญร่วมบูชาเหรียญหลวงพ่อคูณ สมทบทุนสร้างอุโบสถวัดรอยพระพุทธบาทภูสิงห์

เชิญร่วมบูชาเหรียญหลวงพ่อคูณ สมทบทุนสร้างอุโบสถวัดรอยพระพุทธบาทภูสิงห์
 

ขอเชิญร่วมบริจาคข้าวของเครื่องใช้ในโครงการร่วมด้วยช่วยกัน สร้างสรรค์สังคม ครั้งที่ 4

" ร่วมด้วย ช่วยกัน สร้างสรรค์ สังคม ครั้งที่ ๔ "
 
 
สภาเด็กและเยาวชนอำเภอขุขันธ์ื โดยนายอติเทพ จันทร์เทศ ขอเชิญเยาวชนและประชาชนผู้มีจิตเมตตา ร่วมโครงการ "เยาวชนร่วมด้วยช่วยกัน สร้างสรรค์สังคม " ซึ่งจัดมาครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๔ โดยผู้ที่สนใจร่วม

วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2558

งานนี้มีแต่คำว่าม่วน "สงกรานต์ตำบลกันทรารมย์" 2558

ประมวลภาพงานสงกรานต์ตำบลกันทรารมย์ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 13 - 14 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเฟซบุ๊ค ตูน ตูน ที่ร่วมส่งภาพความสนุกมาเผยแพร่ทางขุขันธ์นคร และขอบคุณภาพจากเฟซบุ๊ค ก้อแล้วแต่ เลย และเฟซบุ๊ค เด่นชาย แสงเหลือม
จากที่ทางเฟซบุ๊คขุขันธ์นครได้เชิญชวนประชาสัมพันธ์งานสงกรานต์ตำบลกันทรารมย์ ก้ไม่พลาดที่จะนำ