วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2558

เชิญร่วมผ้าป่าสมทบทุนสร้าง "อุโบสถมหาปราสาท" วัดทุ่งบังอีงวิหาร อ.ขุขันธ์

 
ขอเชิญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีจากกรุงเทพ ฯ - ชลบุรี - ศรีสะเกษ เพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถ์ สถาปัตยกรรมศิลปะขอม ทอดถวาย ณ วัดทุ่งบังอีงวิหาร ต.ศรีสะอาด อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ในวันที่ 2-3พฤษภาคม 2558 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6
ด้วย ทางวัดทุ่งบังอีงวิหาร ต.ศรีสะอาด อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วยชาวบ้านตะเคียนบังอีง บ้านหนองตะเคียน บ้านคล้อ บ้านโคกกว้าง พร้อมด้วยชาวตำบลศรีสะอาดและพุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศ ได้พร้อมใจกันสร้างอุโบสถสถาปัตยกรรมศิลปะขอม 1 หลัง ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 13 เมตร ทางคณะกรรมและชาวบ้าน ได้ประชุมปรึกษาหารือกันเพื่อดำเนินการอัตทำผ้าป่า สามัคคีดังนั้นจึงขอบอกบุญมายังพุทธศาสนิทชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการสร้างครั้งนี้ด้วย ด้วยอำนาจแห่งความดี ของท่านทั้งหลาย ที่ได้ร่วมทำบุญในครั้งนี้ก็ขอให้ทุกท่านประสบความสุขสวัสดี ปราศจากโรคภัย ไข้เจ็บ สมบูรณ์ พูนสุข ประกอบด้วยจตุรพิธพรชัยทั้ง 4 ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละปฏิภาณสมบัติทุกทิวาราตรีเทอญ
 
กำหนดการ
วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2558 (ขึ้น15 ค่ำ เดือน 6)
เวลา11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษิสามเณร
เวลา18.00 น. ลงทะเบียน บวชชีพรามณ์
เวลา19.30 น. ฟังเทศน์ 1 กัณฑ์
เวลา20.00 น. ประกอบพิธีสวดสะเดาะเคราห์ต่อชะตามแบบเขมร
วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2558 (แรม1 ค่ำ เดือน6)
เวลา08.09 น. ประกอบพิธีบวงสรวง
เวลา10.19 น.
- พิธีวางศิลาฤกษ์โบสถ โดยคุณแม่สุนีย์ อินฉัตร
- พระสงฆ์ 69 รูป เจริญชัยมงคลคาถา
- ถวายเครื่องไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา
- พระรัตนากรวิสุทธิ์ รองเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษกล่าวสัมโมทนียคาถา
เวลา11.20 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณรเป็นเสร็จพิธี
 
 
แบบแปลนอุโบสถมหาปราสาท วัดทุ่งบังอีงวิหาร ที่จะมีการสร้างขึ้น เป็นอุโบสถรูปแบบสถาปัตยกรรมขอมโบราณ คล้ายปราสาทหินในสมัยขอมเรืองอำนาจนั่นเอง
 
 
 
 
 
 
ขอบคุณภาพแบบแปลนจากเฟซบุ๊ก : วัดทุ่งบังอีงวิหาร
ขอบคุณข้อมูลและภาพบางส่วนจากเฟซบุ๊ก : Vorasil Yeunnan
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น