วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ทางหลวงติดตั้งไฟจราจรแทนการสร้างสะพานลอยขุขันธ์


แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 ติดตั้งไฟจราจรสำหรับคนเดินข้ามแบบปุ่มกดพร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกแทนการก่อสร้างสะพานลอยในจุดที่มีการร้องขอ เนื่องจากเอกชนไม่ยินยอมให้มีการก่อสร้างหน้าอาคารร้านค้าของตน ใน
ขณะที่ชาวเน็ตในพื้นที่แสดงท่าทีเห็นด้วย โดยให้เหตุผลว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ตรงจุดหรือเหมาะสมมากกว่าการสร้างสะพานลอย

จากการที่นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ลงพื้นที่ติดตามการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 สายอำเภอปราสาท - อำเภอขุขันธ์ และได้ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดที่มีการร้องขอให้มีการสร้างสะพานลอยปากทางเข้าโรงเรียนขุขันธ์ อำเภอขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ และได้มอบหมายให้แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 เร่งติดต่อประสานเอกชนเจ้าของพื้นที่ว่าจะยินยอมหรือไม่นั้น โดยให้เร่งรัดให้เร็วที่สุดภายใน 30 วัน (อ่านเพิ่ม 

รมว.คมนาคม ลงพื้นที่ตรวจโครงข่ายคมนาคมพื้นที่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ)


จากการประสานเอกชนในพื้นที่ แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 ได้ระบุว่าไม่สามารถสร้างสะพานลอยคนข้ามในจุดที่มีการร้องขอบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 220 สายศรีสะเกษ - ขุขันธ์ ปากทางเข้าโรงเรียนขุขันธ์ได้ เนื่องจากเอกชนในจุดที่มีการร้องขอไม่ยินยอมให้มีการก่อสร้างสะพานลอยหน้าอาคารร้านค้าของตน ทั้งนี้แขวงทางหลวงฯ จะดำเนินการติดตั้งไฟจราจรคนข้ามแบบกดปุ่มพร้อมอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย เช่น ป้าย สีตีเส้น ทางม้าลาย เป็นต้น

ในขณะที่ชาวเน็ตในพื้นที่ต่างให้ความสนใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นมาโดยตลอดตั้งแต่มีข่าวเรื่องการก่อสร้างสะพานลอยจนมาถึงวาระปัจจุบันที่ปรับมาเป็นการติดตั้งไฟจราจรคนข้ามฯ และมีการแสดงท่าทีที่เห็นด้วยต่อการดำเนินการดังกล่าว โดยต่างให้เหตุผลในลักษณะเดียวกันในทำนองที่ว่า เป็นการแก้ปัญหาที่ตรงจุดหรือมีความเหมาะสมมากกว่าในสภาวะปัจจุบันที่เกิดขึ้น และใช้งบประมาณแผ่นดินที่น้อยกว่าในขณะที่การใช้ประโยชน์ไม่ต่างกันหรือมากกว่าด้วยซ้ำ

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าว สำนักอำนวยความปลอดภัยจะดำเนินการออกแบบและมอบหมายให้แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 เร่งดำเนินการจัดทำแผนรายประมาณการส่ง เพื่อขอจัดสรรงบประมาณดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน

เรียบเรียงจาก
แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1979612745661098&id=100008371742981
-------------------------------------------------------------------
โพสต์จากแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1

จากการลงพื้นที่ของ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ,  นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง, นายอภิสิทธิ์ พรหมเสน รองอธิบดีฝ่ายบำรุงทาง, นายสุจิณ มั่งนิมิตรกุล ผู้อำนวยการสำนักอำนวยความปลอดภัย, นายสุรชัย สุนันทพงศ์ศักดิ์  ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 9 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2560  ทล.220 ตอน ศรีสะเกษ – ขุขันธ์  จุดที่ทางโรงเรียนขุขันธ์ ร้องขอให้มีการก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้าม โดยอธิบดีกรมทางหลวงได้สั่งการให้แขวงฯ ประสานเจ้าของอาคารร้านค้าบริเวณดังกล่าวทั้ง 2 ฝั่ง ซึ่งทางแขวงฯ ได้ประสานกับเจ้าของอาคารดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  แต่เจ้าของอาคารร้านค้าไม่ยินยอมให้ก่อสร้างสะพานลอย  สรุปผลคือจะดำเนินการติดตั้งไฟสัญญาณสำหรับคนเดินข้ามแบบกดปุ่ม พร้อมด้วยอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ป้าย สีตีเส้น  ทางม้าลาย โดยสำนักอำนวยความปลอดภัยจะดำเนินการออกแบบ ให้แขวงฯ จัดทำแผนรายประมาณการส่งเพื่อขอจัดสรรงบประมาณดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน


-------------------------------------------------------------------
บทความที่เกี่ยวข้อง

พาชมแยกนาเจริญ อ.ขุขันธ์ แยกมาตรฐาน ทล.ชั้นพิเศษ (ชมภาพ)1 ความคิดเห็น:

  1. รบกวนช่วยตรวจสอบการขยายถนนจากเมืองศรีสะเกษ-ขุขันธ์ ช่วงระหว่างกม.ที่ 12+200 - กม.ที่12+700 ด้วยนะครับ จากการขยายถนนดังกล่าวทำให้พื้นที่ได้รับผลกระทบไม่สามารถระบายน้ำทิ้งได้จากเดิม เพราะการขยายไม่มีการก่อสร้างช่องทางระบายน้ำทำให้น้ำที่เคยได้ระบายลงไหล่ทางถนนไหลลงสู่ลำห้วยถูกปิดกั้นจากการขยายทางของแขวงการทางศรีสะเกษ
    จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาแก้ไขด้วยครับ

    ตอบลบ