วันอังคารที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2558

มาดูกันเลย!! ประชากรแต่ละตำบลของอำเภอขุขันธ์ มีเท่าไหร่กันบ้างน๊า


เรามาดูกันดีกว่าว่าแต่ละตำบลของอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ มีประชากรกันเท่าไหร่ และมีจำนวนบ้านในแต่ลำตำบลกี่หลังคาเรือน ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และประกาศรับรองอย่างเป็นทางการ เมื่อ 11
กุมภาพันธ์ 2558 โดยสำนักทะเบียนกลาง ซึ่งเว็บไซต์ขุขันธ์นครได้นำข้อมูลมาเรียบเรียงใหม่ได้ดังนี้ (ข้อมูลเรียงตามประชากรมากไปน้อย)

1.ตำบลห้วยเหนือ
ชาย 7,352 คน หญิง 7,474 คน รวม 14,866 คน
จำนวนบ้าน  4,557 หลังคาเรือน
2.ตำบลโสน
ชาย 7,031 คน หญิง 7,023 คน รวม 14,054 คน
จำนวนบ้าน  3,310 หลังคาเรือน
3.ตำบลปรือใหญ่
ชาย 5,821 คน หญิง 5,862 คน รวม 11,683 คน
จำนวนบ้าน  2,522 หลังคาเรือน
4.ตำบลกันทรารมย์
ชาย 3,527 คน หญิง 3,617 คน รวม 7,144 คน
จำนวนบ้าน 1,511 หลังคาเรือน
5.ตำบลดองกำเม็ด
ชาย 3,488 คน หญิง 3,600 คน รวม 7,088 คน
จำนวนบ้าน  1,517 หลังคาเรือน
6.ตำบลตำบลสะเดาใหญ่
ชาย 3,448 คน หญิง 3,429 คน รวม 6,877 คน
จำนวนบ้าน 1,406 หลังคาเรือน
7.ตำบลหัวเสือ
ชาย 3,389 คน หญิง 3,413 คน รวม 6,802 คน
จำนวนบ้าน 1,493 หลังคาเรือน
8.ตำบลห้วยใต้
ชาย 3,374 คน หญิง 3,354 คน รวม 6,728 คน
จำนวนบ้าน 1,560 หลังคาเรือน
9.ตำบลสำโรงตาเจ็น
ชาย 3,262 คน หญิง 3,146 คน รวม 6,408 คน
จำนวนบ้าน 1,452 หลังคาเรือน
10.ตำบลจะกง
ชาย 3,262 คน หญิง 3,123 คน รวม 6,385 คน
จำนวนบ้าน 1,370 หลังคาเรือน
11.ตำบลใจดี
ชาย 3,121 คน หญิง 3,249 คน รวม 6,370 คน
จำนวนบ้าน 1,426 หลังคาเรือน
12.ตำบลปราสาท
ชาย 3,075 คน หญิง 3,069 คน รวม 6,144 คน
จำนวนบ้าน 1,287 หลังคาเรือน
13.ตำบลกฤษณา
ชาย 3,122 คน หญิง 2,992 คน รวม 6,114 คน
จำนวนบ้าน 1,299 หลังคาเรือน
14.ตำบลตะเคียน
ชาย 2,886 คน หญิง 2,884 คน รวม 5,770 คน
จำนวนบ้าน 1,267 หลังคาเรือน
15.ตำบลลมศักดิ์
ชาย 2,873 คน หญิง 2,777 คน รวม 5,650 คน
จำนวนบ้าน 1,188 หลังคาเรือน
16.ตำบลห้วยสำราญ
ชาย 2,741 คน หญิง 2,719 คน รวม 5,460 คน
จำนวนบ้าน 1,231 หลังคาเรือน
17.ตำบลโคกเพชร
ชาย 2,546 คน หญิง 2,738 คน รวม 5,284 คน
จำนวนบ้าน 1,156 หลังคาเรือน
18.ตำบลตาอุด
ชาย 2,569 คน หญิง 2,560 คน รวม 5,129 คน
จำนวนบ้าน 1,079 หลังคาเรือน
19.ตำบลนิคมพัฒนา
ชาย 2,199 คน หญิง 2,154 คน รวม 4,353 คน
จำนวนบ้าน 1,016 หลังคาเรือน
20.ตำบลศรีสะอาด
ชาย 2,112 คน หญิง 2,091 คน รวม 4,203 คน
จำนวนบ้าน 820 หลังคาเรือน
21.ตำบลหนองฉลอง
ชาย 2,065 คน หญิง 2,135 คน รวม 4,200 คน
จำนวนบ้าน 1,243 หลังคาเรือน
22.ตำบลศรีตระกูล
ชาย 1,730 คน หญิง 1,742 คน รวม 3,472 คน
จำนวนบ้าน 758 หลังคาเรือน

รวมแล้วทั้ง 22 ตำบลของอำเภอขุขันธ์ มีประชากรแยกเป็นชายประมาณ 75,033 คน แยกเป็นหญิงประมาณ 75,151 คน รวมทั้งสิ้นประมาณ 150,184 คน


และจังหวัดศรีสะเกษ มีประชากรแยกเป็นชายประมาณ 732,288 คน แยกเป็นหญิงประมาณ 732,925 คน รวมทั้งสิ้นประมาณ 1,465,213 คน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น